No edit permissions for Bulgarian

ТЕКСТ 30

прахлдаш чсми даитя̄н
кла калаятм ахам
мгн ча мгендро 'ха
ваинатеяш̣ ча пакш̣им

прахлда – Прахлда; ча – също; асми – Аз съм; даитя̄нм – от демоните; кла – времето; калаятм – от покорителите; ахам – Аз съм; мгм – от животните; ча – и; мга-индра – лъвът; ахам – Аз съм; ваинатея – Гаруа; ча – също; пакш̣им – от птиците.

Сред демоните Даитя Аз съм преданият Прахлда; сред покорителите Аз съм времето; сред дивите животни Аз съм лъвът, а сред птиците съм Гаруа.

Дити и Адити са две сестри. Синовете на Адити се наричат дити, а синовете на Дити – Даити. Всички дити са предани на Бога, а всички Даити са атеисти. Въпреки че Прахлда е роден в семейство на Даити, още от детството си той бил велик предан. И заради преданото му служене и божествена природа е приеман за представител на Кш̣а.

Съществуват множество принципи, на които трябва да се подчиняваме, но времето слага край на всичко в материалната вселена и така представя Кш̣а. От многобройните животни лъвът е най-силният и свирепият, а сред милионите видове птици Гаруа, която носи Бог Виш̣у, е най-великата.

« Previous Next »