No edit permissions for Eesti keel / Estonian

TEXT 5

apareyam itas tv anyāṁ
prakṛtiṁ viddhi me parām
jīva-bhūtāṁ mahā-bāho
yayedaṁ dhāryate jagat

aparā — madalam; iyam — see; itaḥ — peale selle; tu — aga; anyām — teist; prakṛtim — energiat; viddhi — püüa lihtsalt mõista; me — Minu; parām — kõrgemat; jīva-bhūtām — elusolenditest koosnevat; mahā-bāho — oo, tugevakäeline; yayā — kelle poolt; idam — seda; dhāryate — tarvitatakse või kuritarvitatakse; jagat — materiaalne maailm.

Lisaks nendele, oo, tugevakäeline Arjuna, eksisteerib veel ka Minu kõrgem energia, kuhu kuuluvad selle madalama, materiaalse looduse varasid kasutavad elusolendid.

Siin öeldakse selgelt, et elusolendid kuuluvad Kõigekõrgema Jumala kõrgema looduse (ehk energia) hulka. Madalam energia avaldub mitmete erinevate elementidena, nimelt maa, vee, tule, õhu, eetri, mõistuse, arukuse ja vale egona. Nii materiaalse looduse jämedakoelised (nagu maa jne) kui ka peenekoelised (nagu mõistus jne) avaldumised on loodud madalamast energiast. Neid madalamaid energiaid erinevatel eesmärkidel kasutavad elusolendid moodustavad Kõigekõrgema Jumala kõrgema energia, ning tänu sellele energiale kogu materiaalne maailm toimibki. Kosmiline avaldumine ei toimiks, kui seda ei paneks liikuma kõrgem energia, elusolend. Energiaid kontrollib alati energiaallikas ning seega kontrollib elusolendeid alati Jumal – nad ei eksisteeri Temast sõltumatult. Vastupidiselt rumalate inimeste arvamusele ei oma nad kunagi Jumalaga võrdset võimu. „Śrīmad- Bhāgavatamis" (10.87.30) kirjeldatakse erinevust elusolendite ja Jumala vahel järgmiselt:

aparimitā dhruvās tanu-bhṛto yadi sarva-gatās
tarhi na śāsyateti niyamo dhruva netarathā
ajani ca yan-mayaṁ tad avimucya niyantṛ bhavet
samam anujānatāṁ yad amataṁ mata-duṣṭatayā

„Oo, igavene Kõigekõrgem! Kui kehastunud elusolendid oleksid igavesed ja kõikeläbivad nagu Sina, ei oleks nad Sinu kontrolli all. Ent kui pidada elusolendeid Sinu Jumalikkuse väikesteks energiateks, siis on kohe selge, et nad alluvad Sinu kõrgeimale kontrollile. Seepärast tähendab tõeline vabanemine elusolendite alistumist Sinu kontrollile, ning selline alistumine teeb nad õnnelikuks. Nad saavad omada kontrolli ainult oma algolemuslikus positsioonis. Piiratud teadmistega inimesed, kes propageerivad monistlikku teooriat, et Jumal ja elusolendid on igas suhtes võrdsed, on seega juhitud ekslikest ja ebapuhastest arvamustest."

Kõigekõrgem Jumal Kṛṣṇa on ainus kontrollija ning Tema kontrollib kõiki elusolendeid. Need elusolendid on Tema kõrgemaks energiaks, kuna nende eksistents omab Kõigekõrgema eksistentsiga samasuguseid omadusi, kuid nad ei oma kunagi Jumalaga võrdset võimu. Kasutades enda huvides jämedakoelist ja peenekoelist madalamat energiat (s.o. mateeriat), unustab kõrgem energia (s.o. elusolend) oma tõelise vaimse mõistuse ja arukuse. Nende unustamise põhjustab mateeria mõju elusolendile. Kui aga elusolend vabaneb illusoorse materiaalse energia mõju alt, siis saavutab ta mukti tasandi ehk vabanemise. Vale ego tõttu hakkab elusolend materiaalse illusiooni mõju all mõtlema: „Ma olen mateeria ning materiaalsed varad kuuluvad mulle." Elusolend teadvustab oma tegeliku positsiooni siis, kui ta vabaneb kõikidest materiaalsetest tõekspidamistest, sealhulgas arvamusest, et ta võiks Jumalaga igas suhtes üheks saada. Seepärast kinnitab „Gītā", et elusolend on vaid üks Kṛṣṇa paljudest energiatest, ning kui see energia puhastub materiaalsest saastast, jõuab see täieliku Kṛṣṇa teadvuseni ehk, teisisõnu öeldes, saavutab vabanemise.

« Previous Next »