No edit permissions for Slovenian

VERZ 5

apareyam itas tv anyāṁ
prakṛtiṁ viddhi me parām
jīva-bhūtāṁ mahā-bāho
yayedaṁ dhāryate jagat


aparā – nižja; iyam – ta; itaḥ – poleg tega; tu – toda; anyām – druga; prakṛtim – energija; viddhi – vedi; me – Moja; parām – višja; jīva-bhūtām – sestoječa iz živih bitij; mahā-bāho – o Arjuna močnih rok; yayā – od katere; idam – ta; dhāryate – je uporabljan ali izkoriščan; jagat – materialni svet.


Poleg njih, o Arjuna močnih rok, imam še eno, višjo energijo. Sestavljajo jo živa bitja, ki izkoriščajo nižjo, materialno naravo.


V tem verzu je jasno rečeno, da živa bitja pripadajo višji naravi (energiji) Vsevišnjega Gospoda. Gospodova nižja energija, materija, se pojavi v obliki različnih elementov: zemlje, vode, ognja, zraka, etra, uma, inteligence in lažnega ega. Oboji materialni elementi, tako grobi (zemlja itd.) kakor subtilni (um itd.), so proizvod Gospodove nižje energije. Živa bitja, ki z različnimi nameni izkoriščajo nižjo energijo, so Gospodova višja energija, ki je gonilna sila celotnega materialnega sveta. Materialno vesolje ne more delovati, če ga v gibanje ne spravi višja energija, živo bitje. Energije so zmeraj pod upravo tistega, iz kogar izvirajo; živa bitja so zato vselej pod nadzorom Gospoda in nimajo popolne neodvisnosti. Po moči nikakor niso enaka Gospodu, kot mislijo neinteligentni ljudje. Razlika med živimi bitji in Gospodom je opisana v Śrīmad-Bhāgavatamu (10.87.30):

aparimitā dhruvās tanu-bhṛto yadi sarva-gatās
tarhi na śāsyateti niyamo dhruva netarathā
ajani ca yan-mayaṁ tad avimucya niyantṛ bhavet
samam anujānatāṁ yad amataṁ mata-duṣṭatayā


„O Vrhovni Večni! Če bi bila živa bitja večna in vseprisotna kakor Ti, ne bi bila pod Tvojim nadzorom. Ker pa so drobni delci Tvoje energije, o Gospod, so pod Tvojim vrhovnim nadzorom. Če se želijo zares osvoboditi, se morajo predati Tebi, in tako bodo postala srečna. Samo v tem naravnem položaju so lahko upravitelji. Prepričanje ljudi omejenega znanja, ki zagovarjajo monistično teorijo, po kateri naj bi bila živa bitja v vseh pogledih enaka Gospodu, je zmotno in pokvarjeno.“


Vsevišnji Gospod, Kṛṣṇa, je edini upravitelj, vsa živa bitja pa so Mu podrejena. Živa bitja so višja energija Vsevišnjega, saj se kvalitativno ne razlikujejo od Njega, po moči pa Mu nikakor niso enaka. Medtem ko višja energija (živo bitje) izkorišča grobo in subtilno nižjo energijo (materijo), pozabi na svoj pravi, duhovni um in inteligenco. To se zgodi zato, ker pride živo bitje pod vpliv materije. Ko se osvobodi vpliva slepilne, materialne energije, doseže mukti ali osvoboditev. V oblasti materialne iluzije se zaradi lažnega ega enači z materijo in si lasti materialne predmete. Ko se osvobodi vseh materialnih idej, vključno s to, da lahko postane povsem enako Bogu, pa lahko spozna svoj pravi položaj. Zaključimo lahko, da je po nauku Gīte živo bitje samo ena od Kṛṣṇovih številnih energij. Ko se ta energija reši omadeževanosti z materijo, postane popolnoma zavestna Kṛṣṇe, kar pomeni, da doseže osvoboditev.

« Previous Next »