No edit permissions for Bulgarian

ТЕКСТ 5

апареям итас тв аня̄
практи виддхи ме парм
джӣва-бхӯт мах-бхо
яйеда дхряте джагат

апар – по-нисша; иям – тази; ита – освен това; ту – но; аня̄м – друга; практим – енергия; виддхи – опитай се да разбереш; ме – моята; парм – висша; джӣва-бхӯтм – от живите същества; мах-бхо – о, силноръки; яя̄ – от когото; идам – тази; дхряте – се използва или експлоатира; джагат – материалния свят.

Освен тях, о, силноръки Арджуна, има и друга, висша моя енергия. Тя обхваща живите същества, които използват ресурсите на нисшата материална природа.

Тук ясно се посочва, че живите същества принадлежат към висшата природа (или енергия) на Върховния Бог. Нисшата енергия е материя, проявена в различни елементи – земя, вода, огън, въздух, етер, ум, интелигентност и фалшиво его. И двете форми на материалната природа – грубата (земя и т.н.) и фината (ум и т.н.) – са продукти на нисшата енергия. Живите същества, които използват тези нисши енергии за различни цели, са висша енергия на Върховния Бог и именно благодарение на тази висша енергия функционира целият материален свят. Космичното проявление няма силата да действа, ако не бъде задвижено от висшата енергия, живото същество. Енергията е винаги подчинена на източника си, следователно живите същества са винаги подвластни на Бога – те нямат независимо съществуване. Те никога не са могъщи колкото него, както си мислят неинтелигентните хора. Разликата между живите същества и Бога е описана в Шрӣмад Бхгаватам (10.87.30) по следния начин:

апаримит дхрувс тану-бхто яди сарва-гатс
тархи на шсятети ниямо дхрува нетаратх
аджани ча ян-мая тад авимучя ниянт бхавет
самам ануджнат яд амата мата-душ̣атая̄

„О, вечно Върховни! Ако въплътените живи същества са вечни и всепроникващи като теб, те нямаше да са под твоята власт. Но ако приемем живите същества за твои незначителни енергии, веднага става ясно, че те са под върховния ти контрол. Следователно, за да постигнат истинско освобождение, живите същества трябва да признаят властта ти – това отдаване ще ги направи щастливи. Само тогава, в естествената им позиция, те ще могат да властват. Хората с оскъдно знание, които поддържат монистичната теория, че Бог и живите същества са равни във всяко отношение, всъщност са водени от невярно и опорочено схващане“.

Върховният Бог, Кш̣а, е единственият господар и всички живи същества са му подвластни. Живите същества са висшата му енергия и в качествено отношение съществуването им е еднакво с това на Върховния, но те никога не са равни на Бога по степен на могъщество. Докато експлоатира грубата и фина нисша енергия (материята), висшата енергия (живото същество) забравя духовните си ум и интелигентност. Забравата се дължи на влиянието на материята върху него. Но когато се освободи от това влияние, то достига състоянието, наречено мукти, освобождение. Фалшивото его под влияние на материалната илюзия, мисли: „Аз съм материя и материалните придобивки са мои“. Човек може да осъзнае истинската си позиция, когато се освободи от всички материални идеи, включително от схващането, че може да стане едно с Бога във всяко отношение. Гӣт утвърждава, че живото същество е само една от многобройните енергии на Кш̣а; когато тази енергия се избави от материалното замърсяване, тя става съвършено осъзната за Кш̣а, т.е. освободена.

« Previous Next »