No edit permissions for Polish

TEKST 27

icchā-dveṣa-samutthena
dvandva-mohena bhārata
sarva-bhūtāni sammohaṁ
sarge yānti paran-tapa

icchā – pragnienie; dveṣa – i nienawiść; samutthena – zrodzone z; dvandva – dualizmu; mohena – przez złudzenie; bhārata – O potomku Bharaty; sarva – wszystkie; bhūtāni – żywe istoty; sammoham – w złudzeniu; sarge – rodząc się; yānti – idą; param-tapa – O pogromco nieprzyjaciół.


O potomku Bharaty, pogromco nieprzyjaciół, wszystkie żywe istoty rodzą się w złudzeniu, opanowane dualizmami wyrastającymi z pożądania i nienawiści.


ZNACZENIE:
 
Prawdziwą, konstytucjonalną pozycją żywej istoty jest poddanie się Najwyższemu Panu, który jest czystą wiedzą. Kiedy ktoś znajduje się w iluzji, w oddzieleniu od tej czystej wiedzy, wtedy kontrolowany jest przez energię iluzoryczną – i nie może zrozumieć Najwyższej Osoby Boga. Ta złudna energia manifestuje się w dualizmie pożądania i nienawiści. Z powodu tej żądzy i nienawiści, osoba będąca w ignorancji chce stać się jednym z Najwyższym Panem i zazdrości Kṛṣṇie jako Najwyższej Osobie Boga. Czyści wielbiciele, którzy wolni są od tego rodzaju ułudy, jak również od skalania pożądaniem i nienawiścią, mogą zrozumieć, że Pan Śrī Kṛṣṇa pojawia się przez Swoje wewnętrzne moce. Ci natomiast, którzy zostali zwiedzeni z powodu ulegania dualizmom i niewiedzy, myślą, że Najwyższa Osoba Boga stwarzany jest poprzez materialne energie. Jest to ich nieszczęściem. Takie pozostające w iluzji osoby w znamienny sposób kładą nacisk na takie dualizmy jak honor i dyshonor, nieszczęście i szczęście, kobieta i mężczyzna, dobro i zło, przyjemność i ból itd., myśląc: „To jest moja żona, to jest mój dom, a ja jestem panem tego domu, ja jestem mężem tej żony”. Dualizmy takie właściwe są złudzeniu. Osoby omamione przez te dualizmy są kompletnymi głupcami i nie mogą zrozumieć Najwyższej Osoby Boga.

« Previous Next »