No edit permissions for Slovenčina

VERŠ 16

vaktum arhasy aśeṣeṇa
divyā hy ātma-vibhūtayaḥ
yābhir vibhūtibhir lokān
imāṁs tvaṁ vyāpya tiṣṭhasi

vaktum — povedať; arhasi — zaslúžiš si; aśeṣeṇa — podrobne; divyāḥ — božský; hi — zaiste; ātma — Tvoje vlastné; vibhūtayaḥ — vznešené atribúty; yābhiḥ — ktorými; vibhūtibhiḥ — vznešené vlastnosti; lokān — všetky; imān — tieto; tvam — Ty; vyāpya — prenikáš; tiṣṭhasi — zostane.

Rozprávaj mi, prosím, podrobne o Svojich božských silách, ktorými prestupuješ všetky svety.

Z tohoto verša vyplýva, že Arjuna pochopil postavenie Kṛṣṇu, Najvyššej Božskej Osobnosti. Vďaka Kṛṣṇovej milosti získal osobné skúsenosti, inteligenciu, poznanie a všetko, čo môže človek prostredníctvom týchto vlastností získať. Pochopil tiež, že Śrī Kṛṣṇa je Najvyššia Božská Osobnosť. Nemal nijaké pochybnosti, no napriek tomu poprosil Kṛṣṇu, aby mu vysvetlil Svoju všeprenikajúcu povahu. Obyčajní ľudia všeobecne a impersonalisti najmä, sa väčšinou zaujímajú o všeprenikajúci aspekt Najvyššieho; preto chcel Arjuna poznať Kṛṣṇovu všeprestupujúcu podobu. Musíme si uvedomiť, že Arjuna sa pýtal preto, aby sa mohli poučiť i obyčajní ľudia.

« Previous Next »