No edit permissions for Čeština

TEXT 16

vaktum arhasy aśeṣeṇa
divyā hy ātma-vibhūtayaḥ
yābhir vibhūtibhir lokān
imāṁs tvaṁ vyāpya tiṣṭhasi

vaktum — vylíčit; arhasi — měl bys; aśeṣeṇa — podrobně; divyāḥ — božské; hi — jistě; ātma — své vlastní; vibhūtayaḥ — vznešené projevy; yābhiḥ — kterými; vibhūtibhiḥ — vznešenými projevy; lokān — všechny planety; imān — tyto; tvam — Ty; vyāpya — prostupující; tiṣṭhasi — setrváváš.

Popiš mi prosím podrobně své vznešené božské projevy, jimiž prostupuješ všechny tyto světy.

Z tohoto verše se zdá, že Arjuna je se svým porozuměním Nejvyšší Osobnosti Božství, Kṛṣṇovi, již spokojen. Kṛṣṇovou milostí nabyl osobní zkušenosti, inteligence, poznání a všeho ostatního, co lze mít, a prostřednictvím toho všeho pochopil, že Kṛṣṇa je Nejvyšší Osobnost Božství. Nemá žádné pochybnosti, ale přesto Kṛṣṇu žádá, aby vylíčil svůj všeprostupující rys. Ví, že většina lidí a zvláště impersonalisté se zajímají především o všeprostupující povahu Nejvyššího. Dotazuje se tedy, jak se Kṛṣṇa prostřednictvím svých různých energií projevuje ve svém všeprostupujícím rysu. Je třeba vědět, že se na to ptá pro poučení obyčejných lidí.

« Previous Next »