No edit permissions for Bulgarian

ТЕКСТ 16

вактум архасй ашеш̣еа
дивя̄ хй тма-вибхӯтая
я̄бхир вибхӯтибхир локн
имс тва вя̄пя тиш̣хаси

вактум – да кажеш; архаси – Ти заслужаваш; ашеш̣еа – подробно; дивя̄ – божествен; хи – несъмнено; тма – своите собствени; вибхӯтая – съвършенства; я̄бхи – с които; вибхӯтибхи – съвършенства; локн – всички планети; имн – тези; твам – Ти; вя̄пя – като проникваш; тиш̣хаси – оставаш.

Моля те, разкажи ми подробно за божествените си съвършенства, чрез които проникваш във всички светове.

От този стих става ясно, че Арджуна вече е удовлетворен, защото е разбрал Върховната Личност, Кш̣а. По милостта на Кш̣а, Арджуна притежава личен опит, интелигентност, знание и всичко произтичащо от тези качества, за да разбере, че Кш̣а е Върховната Божествена Личност. Той не се съмнява, но въпреки това моли Кш̣а да му обясни всепроникващата си природа. Обикновено хората, и по-специално имперсоналистите, се интересуват главно от всепроникващата природа на Върховния. Арджуна пита Кш̣а как Той съществува във всепроникващия си аспект с различните си енергии. Трябва да е ясно, че Арджуна задава този въпрос от името на всички хора.

« Previous Next »