No edit permissions for Slovenčina

VERŠ 26

aśvatthaḥ sarva-vṛkṣāṇāṁ
devarṣīṇāṁ ca nāradaḥ
gandharvāṇāṁ citrarathaḥ
siddhānāṁ kapilo muniḥ

aśvatthaḥ — banyanovník; sarva-vṛkṣāṇām — zo všetkých stromov; deva-ṛṣīṇām — zo všetkých svätcov medzi polobohmi; ca — a; nāradaḥ — Nārada; gandharvāṇām — obyvatelia planéty Gandharva; citrarathaḥ — Citraratha; siddhānām — zo všetkých dokonalých bytostí; kapilaḥ muniḥ — Kapila.

Spomedzi všetkých stromov som posvätným banyanovníkom, spomedzi všetkých svätcov medzi polobohmi som Nārada. Z nebeských pevcov, Gandharvov, som Citraratha a medzi dokonalými som svätec Kapila.

Banyanovník (aśvattha) patrí k najkrajším a najvyšším stromom a často ho mnohí Indovia denne uctievajú ako súčasť ranného obradu. Z polobohov uctievajú i Nāradu, ktorý je považovaný za najväčšieho oddaného vo vesmíre a ktorý ako oddaný zastupuje Kṛṣṇu. Na planéte Gandharva žijú bytosti, ktoré vedia prekrásne spievať a najlepšou z nich je Citraratha. Z dokonalých živých bytostí je Devahūtin syn, Kapila, pokladaný za inkarnáciu Kṛṣṇu. O Jeho filozofii sa píše v Śrīmad-Bhāgavatame. Neskôr sa preslávil iný Kapila, no jeho filozofia bola ateistická. Medzi nimi je teda veľký rozdiel.

« Previous Next »