No edit permissions for Slovenčina

VERŠ 25

maharṣīṇāṁ bhṛgur ahaṁ
girām asmy ekam akṣaram
yajñānāṁ japa-yajño ’smi
sthāvarāṇāṁ himālayaḥ

mahā-ṛṣīṇām — medzi veľkými mudrcmi; bhṛguḥ — Bhṛgu; aham — som; girām — medzi vibráciami; asmi — som; ekam akṣaram — praṇava; yajñānām — z obetí; japa-yajñaḥ — opakovanie svätých mien; asmi — som; sthāvarāṇām — z nehybných vecí; himālayaḥ — Himālaye.

Medzi veľkými mudrcami som Bhṛgu, medzi vibráciami som transcendentálne oṁ. Z obetí som spievanie svätých mien (japa) a z nehybných vecí som Himālaye.

Brahmā, prvá živá bytosť vo vesmíre, splodil mnoho synov, aby pomohli zvýšiť počet živočíšnych druhov. Najznámejší z nich je Bhṛgu. Zo všetkých transcendentálnych vibrácií reprezentuje oṁ (oṁkāra) Kṛṣṇu. Zo všetkých obetí je spievanie Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa/ Hare Hare, Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare najčistejším zastúpením Kṛṣṇu. Niekedy sa odporúčajú zvieracie obete, ale pri tejto obeti, spievaní Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, nedochádza k nijakému násiliu. Je to najjednoduchšia a najčistejšia obeť. Všetko vznešené a veľkolepé predstavuje Kṛṣṇu. Preto Ho predstavujú i Himālaye, najväčšie a najvyššie hory na svete. V predchádzajúcom verši sa hovorilo o hore Meru, ktorá sa niekedy môže pohybovať, no Himālaye sú nehybné a sú teda mohutnejšie než hora Meru.

« Previous Next »