No edit permissions for Slovenian

SEDMO POGLAVJE

Znanje o Absolutu

VERZ 1:
Gospod, Vsevišnja Božanska Osebnost, je rekel: Poslušaj zdaj, o Pṛthin sin, kako Me lahko v celoti spoznaš in se osvobodiš vseh dvomov, če se z umom, osredotočenim Name, in popolnoma zavesten Mene posvetiš yogi.

VERZ 2:
Zdaj ti bom razodel tako znanje o materialni kakor o duhovni naravi. Ko ga doumeš, ne bo več ničesar, kar bi še lahko spoznal.

VERZ 3:
Med tisoči ljudi si morda eden prizadeva za popolnost, med tistimi, ki so dosegli popolnost, pa Me komaj kdo resnično pozna.

VERZ 4:
Zemlja, voda, ogenj, zrak, eter, um, inteligenca in lažni ego – teh osem elementov so Moje ločene materialne energije.

VERZ 5:
Poleg njih, o Arjuna močnih rok, imam še eno, višjo energijo. Sestavljajo jo živa bitja, ki izkoriščajo nižjo, materialno naravo.

VERZ 6:
Ti dve naravi sta vir vseh ustvarjenih živih bitij. Vedi, da sem Jaz izvor in uničenje vsega materialnega in duhovnega na tem svetu.

VERZ 7:
O osvojitelj bogastva, ni resnice, višje od Mene. Vse počiva na Meni, kakor biseri na vrvici, na katero so nanizani.

VERZ 8:
O Kuntījin sin, Jaz sem okus vode, svetloba sonca in meseca ter zlog oṁ v vedskih mantrah. Zvok v etru sem in sposobnost v človeku.

VERZ 9:
Jaz sem izvorni vonj zemlje in toplota ognja. Življenje vsega živega sem in askeza vseh asketov.

VERZ 10:
O Pṛthin sin, vedi, da sem izvorno seme vseh živih bitij, inteligenca inteligentnih in mogočnost vseh mogočnih ljudi.

VERZ 11:
O največji med Bhāratami [Arjuna], moč močnih sem, osvobojena strasti in želja, ter spolnost, ki ni v nasprotju z religioznimi načeli.

VERZ 12:
Vedi, da so vsa stanja bivanja – pa naj bodo v vrlini, strasti ali nevednosti – proizvod Moje energije. V nekem smislu sem Jaz vse, vendar pa sem neodvisen. Nisem pod vplivom guṇ materialne narave, temveč so one tiste, ki so pod Mojim nadzorom.

VERZ 13:
Ker so ves svet zaslepile tri guṇe materialne narave [vrlina, strast in nevednost], nihče ne ve Zame, ki sem nad guṇami in sem neizčrpen.

VERZ 14:
Mojo božansko energijo, ki jo sestavljajo tri guṇe materialne narave, je težko premagati. Toda tisti, ki so se predali Meni, se zlahka dvignejo nadnjo.

VERZ 15:
Veliki neumneži, najnižji med ljudmi, tisti, katerih znanje je ukradla iluzija, in ljudje z ateistično demonsko naravo – ti brezbožneži se Mi ne predajo.

VERZ 16:
O največji med Bhāratami, štiri vrste pobožnih ljudi Mi začnejo služiti: nesrečni, tisti, ki so željni bogastva, vedoželjni ter tisti, ki bi radi spoznali Absolutno Resnico.

VERZ 17:
Najboljši izmed njih je tisti, ki ima popolno znanje in Mi zmeraj služi s čisto vdanostjo, kajti takemu bhakti sem zelo pri srcu in tudi on je pri srcu Meni.

VERZ 18:
Vsi ti bhakte so nedvomno vzvišene duše, tistega pa, ki ima znanje o Meni, imam za Sebi enakega. Ker Mi služi s transcendentalno ljubeznijo, bo zagotovo dosegel Mene, najvišji in najpopolnejši cilj.

VERZ 19:
Kdor si po mnogih rojstvih in smrtih pridobi pravo znanje, se preda Meni, vedoč, da sem vzrok vseh vzrokov in vse, kar je. Taka velika duša je zelo redka.

VERZ 20:
Tisti, katerih inteligenco so odnesle materialne želje, se predajo polbogovom in jih skladno s svojo naravo častijo po ustreznih pravilih.

VERZ 21:
Kot Nadduša prebivam v srcu vsakogar. Kakor hitro si živo bitje zaželi častiti določenega polboga, učvrstim njegovo vero, tako da se lahko posveti čaščenju izbranega božanstva.

VERZ 22:
Obdarjen s tako vero zavzeto časti izbranega polboga in želje se mu uresničijo. Ampak v resnici sem Jaz tisti, ki mu podarim željene blagoslove.

VERZ 23:
Manj inteligentni ljudje častijo polbogove in sadovi njihovega čaščenja so omejeni ter začasni. Častilci polbogov odidejo na planete polbogov, Moji bhakte pa nazadnje dosežejo Moj najvišji planet.

VERZ 24:
Neinteligentni ljudje, ki nimajo popolnega znanja o Meni, mislijo, da sem bil Jaz, Vsevišnja Božanska Osebnost, Kṛṣṇa, prej brezoseben in da sem zdaj postal oseba. Zaradi skromnega znanja ne poznajo Moje višje narave, ki je neuničljiva in najpopolnejša.

VERZ 25:
Nerazumnim se nikoli ne razodenem. Pred njimi Me zakriva Moja notranja energija, zato ne vedo, da sem nerojen in neizčrpen.

VERZ 26:
O Arjuna, ker sem Vsevišnja Božanska Osebnost, vem vse, kar se je zgodilo v preteklosti, vse, kar se dogaja v sedanjosti, in vse, kar se bo zgodilo v prihodnosti. Poznam tudi vsa živa bitja, Mene pa ne pozna nihče.

VERZ 27:
O Bharatov potomec, zmagovalec nad sovražniki, vsa živa bitja se rodijo v oblasti iluzije in so zmedena zaradi nasprotij, ki so sad poželenja in sovraštva.

VERZ 28:
Tisti, ki so delovali pobožno tako v prejšnjih kakor v zdajšnjem življenju in so v sebi popolnoma zatrli greh, so osvobojeni dvojnosti iluzije ter Mi služijo z odločnostjo.

VERZ 29:
Inteligentni ljudje, ki se poskušajo osvoboditi starosti in smrti, se zatečejo k Meni ter Mi služijo z ljubeznijo in vdanostjo. Taki ljudje so dejansko Brahman, saj vedo popolnoma vse o transcendentalnih dejavnostih.

VERZ 30:
Tisti, ki so popolnoma zavestni Mene in vedo, da sem Jaz, Vsevišnji Gospod, upravitelj materialnega stvarstva, vladar polbogov in nadzornik vseh vrst žrtvovanj, lahko razumejo Mene, Vsevišnjo Božansko Osebnost, celo v trenutku smrti.

« Previous Next »