No edit permissions for Ukrainian

TEXT 15

свайам евтмантмна
веттга тва пурушоттама
бгӯта-бгвана бгӯтеа
дева-дева джаґат-пате

свайам—особисто; ева—неодмінно; тман—Собою; тмнам— Себе; веттга—знаєш; твам—Ти; пуруша-уттама—о найвидатніший з усіх особистостей; бгӯта-бгвана—о першоджерело всього; бгӯта-а—о володарю усього; дева-дева—о правителю усіх напівбогів; джаґат-пате—о Господарю усього всесвіту.

Воістину, Ти один знаєш Себе, завдяки Своїй внутрішній силі, о Верховна Особо, першоджерело всього, Володарю всіх істот, Боже богів, Господь усесвіту!

Верховного Господа Кшу можуть пізнати особистості, які виконують обов’язки відданого служіння й таким чином зв’язані з Ним, подібно до Арджуни та його послідовників. Особистості з демонічним або атеїстичним напрямком мислення не можуть пізнати Кшу. Спекулятивні роздуми, що відводять людину від Верховного Господа — серйозний гріх; отже, тим, хто не знає про Кшу, не слід намагатись коментувати Бгаґавад-ґту. Кшна особисто виклав Бгаґавад-ґту, і її, як науку Кши, слід сприймати від Нього, як це робив Арджуна. Не треба вивчати її від атеїстів.

Як сказано в рмад-Бгґаватам (1.2.11):

ваданті тат таттва-відас
таттва йадж джнам адвайам
брахметі парамтметі
бгаґавн іті абдйате

Верховну Істину осягають у трьох аспектах: як безособистісний Брахман, як локалізовану Парамтму і, нарешті, як Верховного Бога-Особу. Звичайна людина, або навіть звільнена людина, яка осягла безособистісний Брахман або локалізовану Парамтму, може все ж не не усвідомлювати Божої особистості. Тому такі люди мають можливість довідатись про Верховну Особу з віршів Бгаґавад-ґти, що вийшли з вуст Самої цієї особи, Кши. Іноді імперсоналісти приймають Кшу як Бгаґавна, або ж визнають Його владу, однак, незважаючи на це, багато хто з тих, що досягли звільнення, не можуть усвідомити Кшу як Пурушоттаму, Верховну Особу. Тому Арджуна, звертаючись до Нього, називає Його Пурушоттамою. Але дехто все ж таки може не розуміти, що Кша — батько усіх живих істот. Тому Арджуна називає Його Бгӯта-бгваною. Але якщо людина і приходить до пізнання Кши як батька всіх живих істот, вона все ще може не розуміти, що Кша всім керує; тому Абсолютну Істину названо також Бгӯтешою — верховним правителем усього сущого. І навіть якщо людина знає Кшу як верховного правителя всіх живих істот — вона може не усвідомлювати, що Кша є джерело всіх напівбогів, тому тут Арджуна звертається до Нього як до Девадеви, шанованого Бога всіх напівбогів. Але навіть і тим, хто знає Його як шанованого Бога всіх напівбогів, може бути невідомо, що Він — верховний володар усього, тому Його і названо Джаґатпаті. Отже, в цьому вірші встановлено істину щодо Кши, якою її осягнув Арджуна, і нам треба іти його стопами, щоб воістину зрозуміти Його.

« Previous Next »