No edit permissions for Polish

TEKST 15

svayam evātmanātmānaṁ
vettha tvaṁ puruṣottama
bhūta-bhāvana bhūteśa
deva-deva jagat-pate

svayam – osobiście; eva – z pewnością; ātmanā – przez Siebie; ātmānam – Siebie; vettha – znasz; tvam – Ty; puruṣa-uttama – O największy spośród wszystkich osób; bhūta-bhāvana – O początku wszystkiego; bhūta-īśa – O Panie wszystkiego; deva-deva – O Panie wszystkich półbogów; jagat-pate – O Panie całego wszechświata.


Zaprawdę, tylko Ty Sam znasz Siebie poprzez Swoją wewnętrzną moc, o początku wszystkiego, Panie wszystkich istot, Panie wszystkich półbogów, o Najwyższa Osobo, Panie wszechświata!


ZNACZENIE:
 
Najwyższego Pana Kṛṣṇę mogą poznać tylko osoby, które są w związku z Nim poprzez pełnienie służby oddania, tak jak Arjuna i jego następcy. Osoby o naturze demonicznej czy o mentalności ateistów nie mogą poznać Kṛṣṇy. Spekulacja umysłowa, która oddala od Najwyższego Pana, jest poważnym grzechem, a kto nie zna Kṛṣṇy, ten nie powinien pisać komentarzy do Bhagavad-gīty. Jest ona przekazem Kṛṣṇy, i ponieważ jest nauką Kṛṣṇy, należy poznawać ją od Kṛṣṇy, tak jak poznawał ją Arjuna. Nie należy przyjmować tej nauki od ateistów.


Jak oznajmia Śrīmad-Bhāgavatam (1.2.11):

vadanti tat tattva-vidas
tattvaṁ yaj jñānam advayam
brahmeti paramātmeti
bhagavān iti śabdyate


Najwyższa Prawda realizowana jest w trzech aspektach: jako bezosobowy Brahman, jako zlokalizowana Paramātmā i ostatecznie – jako Najwyższa Osoba Boga. Więc na ostatnim etapie poznawania Prawdy Absolutnej dochodzi się do Najwyższej Osoby Boga. Zwykły człowiek, a nawet człowiek wyzwolony, który zrealizował bezosobowego Brahmana albo zlokalizowaną Paramātmę, może nie rozumieć osoby Boga. Takie osoby mogą zatem starać się zrozumieć Najwyższą Osobę Boga z wersetów Bhagavad-gīty, które mówione są przez tę osobę, Kṛṣṇę. Czasami impersonaliści akceptują Kṛṣṇę jako Bhagavāna albo uznają Jego autorytet. Jednakże wiele wyzwolonych osób nie może zrozumieć Kṛṣṇy jako Puruṣottamy, Najwyższej Osoby. Dlatego Arjuna zwraca się do Niego jako do Puruṣottamy. Jednakże ktoś nadal może nie być w stanie zrozumieć, że Kṛṣṇa jest ojcem wszystkich żywych istot. Dlatego Arjuna nazywa Go tutaj Bhūta-bhāvana. A nawet jeśli ktoś dojdzie do rozumienia, że jest On ojcem wszystkich żywych istot, to jednak nadal może on nie znać Go jako najwyższego kontrolera. Dlatego został On tutaj nazwany Bhūteśa, najwyższym kontrolerem każdego. Nawet jeśli ktoś zna Kṛṣṇę jako najwyższego kontrolera wszystkich żywych istot, to ciągle może nie wiedzieć, że jest On źródłem wszystkich półbogów. Dlatego został tutaj nazwany Deva-deva, Bogiem czczonym przez wszystkich półbogów. I jeśli nawet ktoś zna Go jako Boga wszystkich półbogów, może nie wiedzieć, że jest On właścicielem wszystkiego. Dlatego Arjuna nazwał Go tutaj Jagatpati. W ten sposób została tutaj przedstawiona prawda o Kṛṣṇie, którą zrealizował Arjuna, i my powinniśmy pójść w jego ślady, aby zrozumieć Kṛṣṇę, jakim On jest.

« Previous Next »