No edit permissions for Bulgarian

ТЕКСТ 15

сваям евтмантмна
веттха тва пуруш̣оттама
бхӯта-бхвана бхӯтеша
дева-дева джагат-пате

сваям – лично; ева – несъмнено; тман – от теб; тмнам – Ти самият; веттха – знаеш; твам – Ти; пуруш̣а-уттама – о, най-велик от всички личности; бхӯта-бхвана – о, първоизточник на всичко; бхӯта-ӣша – о, господарю на всичко; дева-дева – о, Бог на всички полубогове; джагат-пате – о, господарю на цялата Вселена.

О, Върховна Личност, източник на всичко, Бог на всички същества, Бог на боговете, Господар на Вселената, в действителност само Ти познаваш себе си чрез собствената си вътрешна енергия!

Върховният Бог Кш̣а може да бъде опознат от личности като Арджуна и последователите му, свързани с Бога чрез предано служене. Личности с демоничен или атеистичен манталитет не могат да разберат Кш̣а. Умозрителното философстване, което отдалечава човека от Върховния Бог, е сериозен грях и непознаващият Кш̣а не бива да коментира Бхагавад-гӣт. Бхагавад-гӣт е изговорена от Кш̣а и като наука за Кш̣а трябва да я разберем от Кш̣а така, както прави Арджуна. Не бива да я приемаме от атеисти.

В Шрӣмад Бхгаватам (1.2.11) се казва:

ваданти тат таттва-видас
таттва ядж гя̄нам адваям
брахмети парамтмети
бхагавн ити шабдяте

Върховната Истина бива осъзната в три аспекта: като безличностен Брахман, като локализирана Парамтм и накрая като Върховната Божествена Личност. В последния стадий на разбиране на Абсолютната Истина се достига до Върховната Божествена Личност. Обикновеният или дори освободеният човек, осъзнал безличностния Брахман или локализираната Парамтм, не може да разбере личността на Бога. Такива хора биха могли да разберат Върховната Личност от стиховете на Бхагавад-гӣт, която е изговорена от същата личност – Кш̣а. Понякога имперсоналистите приемат Кш̣а като Бхагавн, тоест приемат авторитета му. И въпреки това мнозина освободени личности не осъзнават Кш̣а като Пуруш̣оттама, Върховната Личност. Ето защо Арджуна го нарича Пуруш̣оттама. Човек може да не знае, че Кш̣а е бащата на всички живи същества. Затова Арджуна се обръща към него като Бхӯта-бхвана. А ако го познава като баща на всички живи същества, той може да не го познава като върховен властелин. Затова тук Той е наречен Бхӯтеша, върховен властелин на всекиго. И дори ако познава Кш̣а като върховен властелин на живите същества, той все още може да не го познава като първоизточник на полубоговете, затова Той е наречен тук Дева-дева – обожаваният от всички полубогове Бог. И дори ако го познава като обожавания от всички полубогове Бог, той може да не знае, че Кш̣а е върховният господар на всичко. Затова Той е наречен Джагат-пати. Ето как в този стих чрез разбирането на Арджуна е утвърдена истината за Кш̣а и ние трябва да следваме стъпките на Арджуна, за да разберем Кш̣а такъв, какъвто е.

« Previous Next »