No edit permissions for Ukrainian

Крішна, Верховний Бог-Особа

A Summary Study of Śrīla Vyāsadeva’s Śrīmad-Bhāgavatam, Tenth Canto

by His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda

Founder-Ācārya of the International Society for Krishna Consciousness

Dedication

Слово від Джорджа Харрісона

Preface

Вступне слово

РОЗДІЛ ПЕРШИЙ: Прихід Господа Крішни  

РОЗДІЛ ДРУГИЙ: Півбоги моляться до Крішни, що перебуває в лоні Девакі

РОЗДІЛ ТРЕТІЙ: Народження Господа Крішни  

РОЗДІЛ ЧЕТВЕРТИЙ: Камса починає переслідування

РОЗДІЛ П’ЯТИЙ: Зустріч Нанди й Васудеви

РОЗДІЛ ШОСТИЙ: Смерть Путани

РОЗДІЛ СЬОМИЙ: Спасіння Трінаварти

РОЗДІЛ ВОСЬМИЙ: Крішна показує Свою всесвітню форму

РОЗДІЛ ДЕВ’ЯТИЙ: Мати Яшода зв’язує Господа Крішну

РОЗДІЛ ДЕСЯТИЙ: Звільнення Налакувари й Маніґріви

РОЗДІЛ ОДИНАДЦЯТИЙ: Смерть демонів Ватсасури й Бакасури

РОЗДІЛ ДВАНАДЦЯТИЙ: Смерть демона Аґгасури

РОЗДІЛ ТРИНАДЦЯТИЙ: Як Брахма вкрав хлопчиків і телят

РОЗДІЛ ЧОТИРНАДЦЯТИЙ: Молитви, що їх Господь Брахма підносив до Господа Крішни

РОЗДІЛ П’ЯТНАДЦЯТИЙ: Смерть Дгенукасури

РОЗДІЛ ШІСТНАДЦЯТИЙ: Підкорення Калії

РОЗДІЛ СІМНАДЦЯТИЙ: Як згашено лісову пожежу

РОЗДІЛ ВІСІМНАДЦЯТИЙ: Смерть демона Праламбасури

РОЗДІЛ ДЕВ’ЯТНАДЦЯТИЙ: Крішна поглинає лісову пожежу

РОЗДІЛ ДВАДЦЯТИЙ: Осінь

РОЗДІЛ ДВАДЦЯТЬ ПЕРШИЙ: Звуки флейти причаровують ґопі

РОЗДІЛ ДВАДЦЯТЬ ДРУГИЙ: Крішна краде вбрання молодих незаміжніх ґопі

РОЗДІЛ ДВАДЦЯТЬ ТРЕТІЙ: Звільнення дружин брахман, які виконували жертвопринесення

РОЗДІЛ ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТИЙ: Поклоніння пагорбу Ґовардгані

РОЗДІЛ ДВАДЦЯТЬ П’ЯТИЙ: Спустошлива злива у Вріндавані

РОЗДІЛ ДВАДЦЯТЬ ШОСТИЙ: Дивовижний Крішна

РОЗДІЛ ДВАДЦЯТЬ СЬОМИЙ: Молитви Індри, царя небес

РОЗДІЛ ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМИЙ: Як Нанду Махараджу звільнено з рук Варуни

РОЗДІЛ ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТИЙ: Танець раса (вступ)

РОЗДІЛ ТРИДЦЯТИЙ: Крішна ховається від ґопі

РОЗДІЛ ТРИДЦЯТЬ ПЕРШИЙ: Пісні ґопі

РОЗДІЛ ТРИДЦЯТЬ ДРУГИЙ: Крішна повертається до ґопі

РОЗДІЛ ТРИДЦЯТЬ ТРЕТІЙ: Опис танцю раса

РОЗДІЛ ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТИЙ: Звільнення Від’ядгари, знищення демона Шанкгачуди

РОЗДІЛ ТРИДЦЯТЬ П'ЯТИЙ: Ґопі тужать у розлуці з Крішною

РОЗДІЛ ТРИДЦЯТЬ ШОСТИЙ: Камса посилає Акруру по Крішну

РОЗДІЛ ТРИДЦЯТЬ СЬОМИЙ: Крішна вбиває демонів Кеші та Вйомасуру

РОЗДІЛ ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМИЙ: Акрура прибуває до Вріндавани

РОЗДІЛ ТРИДЦЯТЬ ДЕВ'ЯТИЙ: Акрура вирушає у зворотню путь і дорогою відвідує Вішнулоку в річці Ямуні

РОЗДІЛ СОРОКОВИЙ: Молитви Акрури

РОЗДІЛ СОРОК ПЕРШИЙ: Крішна приїздить до Матгури

РОЗДІЛ СОРОК ДРУГИЙ: Крішна ламає лук на жертовній арені

РОЗДІЛ СОРОК ТРЕТІЙ: Смерть слона Кувалаяпіди

РОЗДІЛ СОРОК ЧЕТВЕРТИЙ: Смерть Камси

РОЗДІЛ СОРОК П'ЯТИЙ: Крішна повертає Своєму вчителеві сина

РОЗДІЛ СОРОК ШОСТИЙ: Уддгава відвідує Вріндавану

РОЗДІЛ СОРОК СЬОМИЙ: Ґопі отримують послання від Крішни

РОЗДІЛ СОРОК ВОСЬМИЙ: Крішна вдовольняє Своїх відданих

РОЗДІЛ СОРОК ДЕВ'ЯТИЙ: Підступний Дгрітараштра

РОЗДІЛ П'ЯТДЕСЯТИЙ: Крішна будує фортецю Двараку

РОЗДІЛ П’ЯТДЕСЯТ ПЕРШИЙ: Звільнення Мучукунди

РОЗДІЛ П’ЯТДЕСЯТ ДРУГИЙ: Крішна тікає з поля бою

РОЗДІЛ П’ЯТДЕСЯТ ТРЕТІЙ: Крішна викрадає Рукміні

РОЗДІЛ П’ЯТДЕСЯТ ЧЕТВЕРТИЙ: Крішна перемагає всіх царевичів і забирає Рукміні до Двараки

РОЗДІЛ П’ЯТДЕСЯТ П'ЯТИЙ: У Крішни з Рукміні народжується Прад’юмна

РОЗДІЛ П’ЯТДЕСЯТ ШОСТИЙ: Історія самоцвіту С’ямантаки

РОЗДІЛ П’ЯТДЕСЯТ СЬОМИЙ: Вбивство Сатраджіта і покарання Шатадганви

РОЗДІЛ П’ЯТДЕСЯТ ВОСЬМИЙ: Крішна одружується з п’ятьма царівнами

РОЗДІЛ П’ЯТДЕСЯТ ДЕВ'ЯТИЙ: Звільнення демона Бгаумасури

РОЗДІЛ ШІСТДЕСЯТИЙ: Крішна розмовляє з Рукміні

РОЗДІЛ ШІСТДЕСЯТ ПЕРШИЙ: Родовід від Крішни

РОЗДІЛ ШІСТДЕСЯТ ДРУГИЙ: Зустріч Уші з Аніруддгою

РОЗДІЛ ШІСТДЕСЯТ ТРЕТІЙ: Битва Господа Крішни з Банасурою

РОЗДІЛ ШІСТДЕСЯТ ЧЕТВЕРТИЙ: Історія царя Нріґи

РОЗДІЛ ШІСТДЕСЯТ П'ЯТИЙ: Господь Баларама відвідує Вріндавану

РОЗДІЛ ШІСТДЕСЯТ ШОСТИЙ: Звільнення Паундраки й царя Каші

РОЗДІЛ ШІСТДЕСЯТ СЬОМИЙ: Звільнення ґорили Двівіди

РОЗДІЛ ШІСТДЕСЯТ ВОСЬМИЙ: Самба одружується

РОЗДІЛ ШІСТДЕСЯТ ДЕВ'ЯТИЙ: Нарада відвідує палаци Господа Крішни

РОЗДІЛ СІМДЕСЯТИЙ: Повсякденні заняття Господа Крішни

РОЗДІЛ СІМДЕСЯТ ПЕРШИЙ: Господь Крішна в місті Індрапрастзі

РОЗДІЛ СІМДЕСЯТ ДРУГИЙ: Звільнення царя Джарасандги

РОЗДІЛ СІМДЕСЯТ ТРЕТІЙ: Господь Крішна повертається до Хастінапури

РОЗДІЛ СІМДЕСЯТ ЧЕТВЕРТИЙ: Звільнення Шішупали

РОЗДІЛ СІМДЕСЯТ П'ЯТИЙ: Чому Дурйодгана почувався ображений по закінченні Раджасуя-яґ’ї

РОЗДІЛ СІМДЕСЯТ ШОСТИЙ: Битва Ядавів з Шалвою

РОЗДІЛ СІМДЕСЯТ СЬОМИЙ: Звільнення Шалви

РОЗДІЛ СІМДЕСЯТ ВОСЬМИЙ: Загибель Дантавакри, Відуратги й Ромахаршани

РОЗДІЛ СІМДЕСЯТ ДЕВ'ЯИЙ: Звільнення Балвали. Господь Баларама відвідує святі місця

РОЗДІЛ ВІСІМДЕСЯТИЙ: Зустріч Господа Крішни з брахманою Судамою

РОЗДІЛ ВІСІМДЕСЯТ ПЕРШИЙ: Господь Крішна благословляє брахману Судаму

РОЗДІЛ ВІСІМДЕСЯТ ДРУГИЙ: Зустріч Господа Крішни і Баларами з жителями Вріндавани

РОЗДІЛ ВІСІМДЕСЯТ ТРЕТІЙ: Зустріч Драупаді з царицями Крішни

РОЗДІЛ ВІСІМДЕСЯТ ЧЕТВЕРТИЙ: Васудева виконує жертвопринесення

РОЗДІЛ ВІСІМДЕСЯТ П’ЯТИЙ: Господь Крішна дає Васудеві духовні повчання і повертає Девакі шестеро її померлих синів

РОЗДІЛ ВІСІМДЕСЯТ ШОСТИЙ: Викрадення Субгадри. Господь Крішна відвідує Шрутадеву й Бахулашву

РОЗДІЛ ВІСІМДЕСЯТ СЬОМИЙ: Молитви уособлених Вед

РОЗДІЛ ВІСІМДЕСЯТ ВОСЬМИЙ: Вішну рятує Господа Шіву

РОЗДІЛ ВІСІМДЕСЯТ ДЕВ'ЯТИЙ: Надзвичайна могутність Крішни

РОЗДІЛ ДЕВ’ЯНОСТИЙ: Підсумок описам розваг Господа Крішни

A Note About This Edition