No edit permissions for Čeština

KRIŠNA, Nejvyšší Osobnost Božství

Souhrná studie desátého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu

od Jeho Božské Milosti A.Č. Bhaktivedānty Svāmiho Prabhupādy

Zakladatele-Ācāryi Mezinárodní společnosti pro vědomí Krišny

Věnování

Úvodní slova George Harrisona

Předmluva

Úvod

1. KAPITOLA: Příchod Pána Krišny

2. KAPITOLA: Modlitby polobohů k Pánu Krišnovi v lůně

3. KAPITOLA: Narození Pána Krišny

4. KAPITOLA: Kansovo pronásledování začíná

5. KAPITOLA: Nandovo setkání s Vasudévou

6. KAPITOLA: Zabití Pútany

7. KAPITOLA: Trinávartovo vysvobození

8. KAPITOLA: Zjevení vesmírné podoby

9. KAPITOLA: Matka Jašódá svazuje Pána Krišnu

10. KAPITOLA: Vysvobození Nalakúvary a Manigrívy

11. KAPITOLA: Smrt démonů Vatsásury a Bakásury

12. KAPITOLA: Smrt démona Aghásury

13. KAPITOLA: Jak Brahmá ukradl pasáčky a telátka

14. KAPITOLA: Modlitby Pána Brahmy k Pánu Krišnovi

15. KAPITOLA: Zabití Dhénukásury

16. KAPITOLA: Zkrocení Káliji

17. KAPITOLA: Uhašení lesního požáru

18. KAPITOLA: Smrt démona Pralambásury

19. KAPITOLA: Krišna polyká lesní požár

20. KAPITOLA: Popis podzimu

21. KAPITOLA: Gópí okouzluje Krišnova flétna

22. KAPITOLA: Krišna krade šaty svobodným dívkám

23. KAPITOLA: Osvobození manželek bráhmanů provádějících oběti

24. KAPITOLA: Uctívání kopce Góvardhanu

25. KAPITOLA: Pustošící deště nad Vrindávanem

26. KAPITOLA: Úžasný Krišna

27. KAPITOLA: Modlitby krále nebes Indry

28. KAPITOLA: Vysvobození Nandy Mahárádže z Varunova zajetí

29. KAPITOLA: Tanec rāsa — úvod

30. KAPITOLA: Krišna se skrývá před gópími

31. KAPITOLA: Písně gópí

32. KAPITOLA: Krišna se vrací ke gópím

33. KAPITOLA: Popis tance rāsa

34. KAPITOLA: Vidjádharovo vysvobození a smrt démona Šankhačúdy

35. KAPITOLA: Gópí cítí odloučení

36. KAPITOLA: Kansa posílá Akrúru pro Krišnu

37. KAPITOLA: Smrt démonů Kéšího a Vjómásury

38. KAPITOLA: Akrúrův příjezd do Vrindávanu

39. KAPITOLA: Akrúra cestuje zpět a vidí Višnulóku v řece Jamuně

40. KAPITOLA: Akrúrovy modlitby

41. KAPITOLA: Krišna vstupuje do Mathury

42. KAPITOLA: Krišna láme luk v obětní aréně

43. KAPITOLA: Smrt slona Kuvalajápídy

44. KAPITOLA: Zabití Kansy

45. KAPITOLA: Krišna zachraňuje syna svého učitele

46. KAPITOLA: Uddhavova návštěva Vrindávanu

47. KAPITOLA: Předání Krišnova vzkazu gópím

48. KAPITOLA: Krišna těší své oddané

49. KAPITOLA: Dhritaráštrovy zlé úmysly

50. KAPITOLA: Krišna buduje pevnost Dváraku

51. KAPITOLA: Mučukundovo vysvobození

52. KAPITOLA: Krišna jako Rančór

53. KAPITOLA: Krišna unáší Rukminí

54. KAPITOLA: Krišna poráží všechny prince a odváží si Rukminí do Dváraky

55. KAPITOLA: Pradjumna, syn Krišny a Rukminí

56. KAPITOLA: Příběh o drahokamu Sjamantaka

57. KAPITOLA: Zabití Satrádžita a Šatadhanvy

58. KAPITOLA: Krišna se žení s pěti královnami

59. KAPITOLA: Osvobození démona Bhaumásury

60. KAPITOLA: Krišnův rozhovor s Rukminí

61. KAPITOLA: Popis Krišnovy rodiny

62. KAPITOLA: Setkání Úši a Aniruddhy

63. KAPITOLA: Pán Krišna bojuje s Bánásurou

64. KAPITOLA: Příběh o králi Nrigovi

65. KAPITOLA: Pán Balaráma navštěvuje Vrindávan

66. KAPITOLA: Osvobození Paundraky a krále Káší

67. KAPITOLA: Osvobození gorily Dvividy

68. KAPITOLA: Sámbova svatba

69. KAPITOLA: Velký mudrc Nárada navštěvuje různé domovy Pána Krišny

70. KAPITOLA: Krišnovy denní činnosti

71. KAPITOLA: Pán Krišna v Indraprastě

72. KAPITOLA: Osvobození krále Džarásandhy

73. KAPITOLA: Pán Krišna se vrací do Hastinápuru

74. KAPITOLA: Osvobození Šišupály

75. KAPITOLA: Proč se Durjódhana cítil na konci oběti Rádžasúji uražen

76. KAPITOLA: Bitva mezi Šálvou a členy jaduovské dynastie

77. KAPITOLA: Osvobození Šálvy

78. KAPITOLA: Zabití Dantavakry, Vidúrathy a Rómaharšany

79. KAPITOLA: Osvobození Balvaly a Balarámova pouť na posvátná místa

80. KAPITOLA: Setkání Pána Krišny s bráhmanou Sudámou

81. KAPITOLA: Bráhmana Sudámá dostává od Krišny požehnání

82. KAPITOLA: Pán Krišna a Balaráma se setkávají s obyvateli Vrindávanu

83. KAPITOLA: Setkání Draupadí s Krišnovými královnami

84. KAPITOLA: Vasudévovy obětní obřady

85. KAPITOLA: Krišnovy duchovní pokyny Vasudévovi a navrácení šesti mrtvých synů Dévakí

86. KAPITOLA: Únos Subhadry a Krišnova návštěva Šrutadévy a Bahulášvy

87. KAPITOLA: Modlitby zosobněných Véd

88. KAPITOLA: Vysvobození Pána Šivy

89. KAPITOLA: Krišnova výjimečná moc

90. KAPITOLA: Souhrnný popis Krišnových zábav

A Note About This Edition