No edit permissions for Bulgarian

ТЕКСТ 20

кмаис таис таир хта-гя̄н
прападянте 'ня-деват
та та ниямам стхя
практ
я̄ ният свая̄

кмаи – от желания; таи таи – различни; хта – лишени от; гя̄н – знание; прападянте – се отдават; аня – на друг; деват – полубогове; там там – съответно; ниямам – предписания; стхя – като следва; практя̄ – от природа; ният – контролирани; свая̄ – от собствената им.

Хората, изгубили интелигентността си поради материални желания, почитат полубоговете и следват предписанията за обожание според собствената си природа.

Освободените от всички материални замърсявания се отдават на Върховния Бог и му служат с преданост. По природа хората не се отдават, докато не се пречистят напълно. Дори тези, които имат материални желания, но се обръщат към Върховния, не са толкова привлечени от външната природа; тъй като избират правилната цел, те скоро се избавят от материалната жажда за наслаждение. В Шрӣмад Бхгаватам (2.3.10) се препоръчва:

акма сарва-кмо в
мокш̣а-кма удра-дхӣ
тӣвреа бхакти-йогена
яджета пуруш̣а парам

„Независимо дали човек е чист предан и няма материални желания, или е пълен с желания, или се стреми към освобождение от материалното замърсяване, при всички случаи трябва да се отдаде на Всудева и да го обожава“.

Неинтелигентните хора, без духовно разбиране, намират убежище при полубоговете, за да задоволят бързо материалните си желания. Обикновено такива хора не отиват при Върховната Божествена Личност, защото се намират в по-нисшите гуи на природата (невежество и страст) и затова почитат различни полубогове. Те са удовлетворени, като следват предписаните правила за обожание. Почитателите на полубоговете са движени от дребни желания и не знаят как да достигнат върховната цел, но един предан на Върховния Бог не може да бъде заблуден. Тъй като във ведическата литература има препоръки да се почитат различни полубогове за различни цели (например болният е съветван да обожава Слънцето), всички, които не са предани на Бога, мислят, че за постигане на определени цели полубоговете са по-подходящи от Върховния. Но чистият предан знае, че Върховният Бог Кш̣а е господар на всички. В Чайтаня чаритмта (ди, 5.142) се казва: екале ӣшвара кш̣а, ра саба бхтя – само Бог, Върховната Личност, Кш̣а, е господар, всички други са слуги. Ето защо един чист предан никога не се обръща към полубоговете, за да удовлетвори материалните си нужди. Той зависи от Върховния и е доволен от това, което Господ му дава.

« Previous Next »