No edit permissions for Bulgarian

ТЕКСТ 21

йо йо я̄ я̄ тану бхакта
шраддхая̄рчитум иччхати
тася тася̄чал шраддх
тм ева видадхмй ахам

я я – който и да е; я̄м я̄м – каквото и да е; танум – форма на полубог; бхакта – предан; шраддхая̄ – с вяра; арчитум – да почита; иччхати – желае; тася тася – на него; ачалм – устойчив; шраддхм – вяра; тм – това; ева – със сигурност; видадхми – давам; ахам – Аз.

Аз съм в сърцето на всекиго като Свръхдуша. Щом някой желае да почита даден полубог, Аз укрепвам вярата му, за да може той да се посвети на това божество.

Бог е дал независимост на всички. Ако някой желае материални наслади и много искрено моли полубоговете за такива неща, Върховният Бог, като Свръхдуша в сърцето на всекиго, разбира всичко и създава подходящи условия. Като върховен баща на живите същества, Той не посяга на независимостта им. Напротив – създава всички условия да удовлетворят материалните си желания. Някой може да попита: защо всемогъщият Бог дава възможност на живите същества да се наслаждават на този материален свят и така ги оставя да падат в клопката на илюзорната енергия? Отговорът е – ако Върховният, като Свръхдуша, не предостави тези възможности, тогава няма да има независимост. Ето защо Той дава на всички пълна независимост – кой каквото желае. Но неговото най-важно наставление намираме в Бхагавад-гӣт (18.66): човек трябва да изостави всички други задължения и напълно да се отдаде на Бога – това ще го направи щастлив.

Както живото същество, така и полубоговете са подчинени на волята на Върховната Божествена Личност. Следователно живото същество не може да почита някой полубог по собствено желание, нито полубогът може да го дари с благословия без върховната воля. Както се казва, дори стръкчето трева не помръдва без волята на Върховния Бог. Обикновено хората, притеснени в материалния свят, отиват при полубоговете, както се препоръчва във ведическата литература. Човек, който иска нещо конкретно, може да почита определен полубог. Например на болния се препоръчва да почита бога на Слънцето. Онзи, който иска да има добро образование, може да почита богинята на знанието Сарасватӣ, а който иска да има красива жена, трябва да обожава богинята Ум, съпруга на Господ Шива. В шстрите (ведическите писания) има различни препоръки за почитане на различните полубогове. И понеже всяко живо същество иска да се наслаждава на определени материални удобства, Бог го вдъхновява със силно желание за постигане на такава благословия от съответния полубог. И човек получава благословията. Специфичното настроение на преданост към даден полубог също се определя от Върховния. Самите полубогове не могат да създадат такава склонност у живото същество, но понеже Кш̣а е Върховният, или Свръхдушата в сърцето на всекиго, Той подтиква човек да почита даден полубог. Всъщност полубоговете са различни части от вселенското тяло на Върховния. Така че те не са независими. Във ведическата литература се казва: „Върховният Бог под формата на Свръхдуша също присъства в сърцата на полубоговете. Той урежда да се изпълни желанието на живото същество чрез посредничеството на съответния полубог. Но както полубогът, така и живото същество зависят от върховната воля. Те не са независими“.

« Previous Next »