No edit permissions for Čeština

TEXT 7

ihaika-sthaṁ jagat kṛtsnaṁ
paśyādya sa-carācaram
mama dehe guḍākeśa
yac cānyad draṣṭum icchasi

iha — v tomto; eka-stham — na jednom místě; jagat — vesmír; kṛtsnam — zcela; paśya — pohleď; adya — ihned; sa — s; cara — pohyblivé; acaram — a nehybné; mama — Mém; dehe — v tomto těle; guḍākeśa — ó Arjuno; yat — to, co; ca — také; anyat — jiné; draṣṭum — spatřit; icchasi — přeješ si.

Ó Arjuno, cokoliv si přeješ vidět, můžeš teď spatřit v tomto Mém těle! Tato vesmírná podoba ti může poskytnout pohled na vše, co chceš zhlédout nyní, i na vše, co by sis mohl přát vidět v budoucnu. Vše — pohyblivé i nehybné — je v úplnosti zde, na jednom místě.

Nikdo nemůže vidět z jednoho místa celý vesmír. Ani ten nejpokročilejší vědec nedokáže pozorovat události v jiných částech vesmíru. Oddaný jako Arjuna však může vidět vše, co existuje v jakékoliv jeho části. Kṛṣṇa mu dává schopnost vidět cokoliv chce, minulost, přítomnost i budoucnost. Milostí Kṛṣṇy je tedy schopen vidět vše.

« Previous Next »