No edit permissions for Dansk

TEXT 23

rudrāṇāṁ śaṅkaraś cāsmi
vitteśo yakṣa-rakṣasām
vasūnāṁ pāvakaś cāsmi
meruḥ śikhariṇām aham

rudrāṇām — af alle Rudraerne; śaṅkaraḥ — Herren Śiva; ca — også; asmi — Jeg er; vitta-īśaḥ — herren over halvgudernes skatkammer; yakṣa- rakṣasām — blandt Yakṣaerne og Rākṣasaerne; vasūnām — af Vasuerne; pāvakaḥ — ild; ca — også; asmi — Jeg er; meruḥ — Meru; śikhariṇām — af alle bjerge; aham — Jeg er.

Af alle Rudraerne er Jeg Herren Śiva, blandt yakṣaer og rākṣasaer er Jeg Herren over velstand [Kuvera], af Vasuerne er Jeg ilden [Agni], og af bjerge er Jeg Meru.

FORKLARING: Der findes elleve Rudraer, af hvem Śaṅkara, Herren Śiva, er den førende. Blandt den Højeste Herres inkarnationer er han den, der har ansvaret for uvidenhedens kvalitet i universet. Yakṣaerne og rākṣasaernes leder er Kuvera, halvgudernes overskatmester, og han repræsenterer den Højeste Herre. Meru er et bjerg, der er berømt for sine rige naturressourcer.

« Previous Next »