No edit permissions for Dansk

TEXT 22

vedānāṁ sāma-vedo ’smi
devānām asmi vāsavaḥ
indriyāṇāṁ manaś cāsmi
bhūtānām asmi cetanā

vedānām — af alle Vedaerne; sāma-vedaḥ — Sāma Veda; asmi — Jeg er; devānām — blandt alle halvguderne; asmi — Jeg er; vāsavaḥ — den himmelske konge; indriyāṇām — af alle sanserne; manaḥ — sindet; ca — også; asmi — Jeg er; bhūtānām — hos alle levende væsener; asmi — Jeg er; cetanā — livskraften.

Af Vedaerne er Jeg Sāma Veda, blandt halvguderne er Jeg Indra, himlens konge, af sanserne er Jeg sindet, og i levende væsener er Jeg livskraften [bevidstheden].

FORKLARING: Forskellen på materie og ånd er, at materie i modsætning til det levende væsen ingen bevidsthed har. Denne bevidsthed står derfor over materie og er evig. Bevidsthed kan ikke frembringes ved at kombinere materielle elementer.

« Previous Next »