No edit permissions for Dansk

TEXT 24

purodhasāṁ ca mukhyaṁ māṁ
viddhi pārtha bṛhaspatim
senānīnām ahaṁ skandaḥ
sarasām asmi sāgaraḥ

purodhasām — af alle præster; ca — også; mukhyam — den førende; mām — Mig (som); viddhi — forstå; pārtha — O Pṛthās søn; bṛhaspatim — Bṛhaspati; senānīnām — af alle befalingsmænd; aham — Jeg er; skandaḥ — Kārttikeya; sarasām — af alle vandreservoirer; asmi — Jeg er; sāgaraḥ — havet.

Du skal vide, O Arjuna, at af præster er jeg den ypperste, Bṛhaspati. Blandt generaler er Jeg Kārttikeya, og af vandreservoirer er Jeg havet.

FORKLARING: Indra er den vigtigste halvgud på de himmelske planeter og er kendt som himlens konge. Planeten, hvor han hersker, kaldes Indraloka. Bṛhaspati er Indras præst, og eftersom Indra er den største af alle konger, er Bṛhaspati den vigtigste af alle præster. Og ligesom Indra er den største konge, er Skanda eller Kārttikeya, Pārvatī og Herren Śivas søn, størst blandt militære ledere. Og af alle vandreservoirer er havet det største. Disse repræsentationer giver os bare antydninger af Kṛṣṇas storhed.

« Previous Next »