No edit permissions for Croatian

STIH 23

rudrāṇāṁ śaṅkaraś cāsmi
vitteśo yakṣa-rakṣasām
vasūnāṁ pāvakaś cāsmi
meruḥ śikhariṇām aham


rudrāṇām – među svim Rudrama; śaṅkaraḥ – Śiva; ca – također; asmi – Ja sam; vitta-īśaḥ – gospodar riznice polubogova; yakṣa-rakṣasām – među Yakṣama i Rākṣasama; vasūnām – među Vasuima; pāvakaḥ – vatra; ca – također; asmi – Ja sam; meruḥ – Meru; śikhariṇām – među svim planinama; aham – Ja sam.


Među Rudrama sam Śiva, među Yakṣama i Rākṣasama gospodar bogatstva [Kuvera], među Vasuima vatra [Agni], a među planinama Meru.


SMISAO: Među jedanaestoricom Rudra najistaknutiji je Śaṅkara, Śiva. On je inkarnacija Svevišnjega Gospodina zadužena za guṇu neznanja u svemiru. Vođa je Yakṣa i Rākṣasa Kuvera, glavni rizničar polubogova, koji predstavlja Svevišnjega Gospodina. Meru je planina poznata po svojim velikim prirodnim bogatstvima.

« Previous Next »