No edit permissions for Dansk

TEXT 7

etāṁ vibhūtiṁ yogaṁ ca
mama yo vetti tattvataḥ
so ’vikalpena yogena
yujyate nātra saṁśayaḥ

etām — al denne; vibhūtim — rigdom; yogam — mystisk kraft; ca — også; mama — Min; yaḥ — enhver, der; vetti — kender; tattvataḥ — virkelig; saḥ — han; avikalpena — uden afvigelse; yogena — i hengiven tjeneste; yujyate — er engageret; na — aldrig; atra — her; saṁśayaḥ — tvivl.

En person, der virkelig er overbevist om denne Min overdådighed og mystiske kraft, engagerer sig i uforfalsket hengiven tjeneste. Om det hersker der ingen tvivl.

FORKLARING: Højdepunktet af åndelig fuldkommenhed munder ud i viden om Guddommens Højeste Personlighed. Medmindre man er fuldstændig overbevist om den Højeste Herres forskellige overdådigheder, kan man ikke engagere sig i hengiven tjeneste. Normalt ved folk godt, at Gud er stor, men de ved ikke i detaljer, hvordan Gud er stor. Her får vi detaljerne. Hvis man virkelig ved, hvordan Gud er stor, bliver man automatisk en overgivet sjæl og engagerer sig i Herrens hengivne tjeneste. Når man rent faktisk kender den Højestes rigdom og overdådighed, er der ikke andet at gøre end at overgive sig til Ham. Denne virkelige viden kan man tilegne sig gennem beskrivelserne i Śrīmad-Bhāgavatam, Bhagavad-gītā og lignende tekster.

I forvaltningen af dette univers er der mange halvguder, der er spredt over hele planetsystemet, og de vigtigste blandt dem er Brahmā, Herren Śiva, de fire store Kumāraer og de andre patriarker. Der er mange forfædre til universets befolkning, og de er alle født af den Højeste Herre, Kṛṣṇa. Guddommens Højeste Personlighed, Kṛṣṇa, er den oprindelige forfader til alle andre forfædre.

Dette er nogle af den Højeste Herres overdådigheder. Når man er fuldt og fast overbevist om dem, accepterer man Kṛṣṇa med stor tro og uden nogen tvivl, og man engagerer sig i hengiven tjeneste. Hele denne detaljerede kundskab er påkrævet for at forøge ens interesse i Herrens hengivne kærlighedstjeneste. Man må ikke forsømme at forstå til fulde, hvor stor Kṛṣṇa er, for ved at kende Kṛṣṇas storhed vil man kunne blive solidt forankret i oprigtig hengiven tjeneste.

« Previous Next »