No edit permissions for Polish

TEKST 7

etāṁ vibhūtiṁ yogaṁ ca
mama yo vetti tattvataḥ
so ’vikalpena yogena
yujyate nātra saṁśayaḥ

etām – wszystkie te; vibhūtim – bogactwa; yogam – siły mistyczne; ca – również; mama – Moje; yaḥ – każdy, kto; vetti – zna; tattvataḥ – rzeczywiście; saḥ – on; avikalpena – niepodzielnie; yogena – w służbę oddania; yujyate – zaangażowany; na – nigdy; atra – tutaj; saṁśayaḥ – wątpliwości.


Kto prawdziwie zna Moje bogactwa i mistyczną siłę, ten bez reszty oddaje się Mi w służbie oddania – co do tego nie ma żadnych wątpliwości.


ZNACZENIE:
 
Najwyższym szczytem doskonałości duchowej jest wiedza o Najwyższej Osobie Boga. Nie będąc przekonanym o rozmaitych bogactwach Najwyższego Pana, nie można zaangażować się w służbę oddania. Na ogół ludzie wiedzą, iż Bóg jest wielki, nie wiedzą jednak dokładnie, w jaki sposób Bóg jest wielki. Tutaj jest to powiedziane dokładnie. Jeśli ktoś rzeczywiście wie, jak wielki jest Bóg, wtedy w naturalny sposób staje się duszą podporządkowaną i angażuje się w służbę oddania dla Niego. Jeśli ktoś rzeczywiście zna bogactwa Najwyższego, nie ma dla niego innej alternatywy, jak tylko podporządkować się Panu. Taką prawdziwą wiedzę można znaleźć w Śrīmad-Bhāgavatam, Bhagavad-gīcie i podobnej literaturze.


Administrowaniem tego wszechświata zajmuje się wielu półbogów rozmieszczonych w całym systemie planetarnym, a naczelnymi półbogami są Brahmā, Pan Śiva, czterej wielcy Kumārowie i inni patriarchowie. Jest wielu przodków populacji tego wszechświata i wszyscy oni zrodzili się z Najwyższego Pana, Kṛṣṇy. Najwyższa Osoba Boga, Kṛṣṇa, jest oryginalnym przodkiem wszystkich przodków.


Są to niektóre z bogactw Najwyższego Pana. Ten, kto jest mocno przekonany o nich, przyjmuje Kṛṣṇę z wielką wiarą i bez żadnych wątpliwości, i angażuje się w służbę oddania. Cała ta wiedza konieczna jest w tym celu, abyśmy zwiększyli nasze zainteresowanie służbą miłości dla Pana. Nie należy zatem lekceważyć tej wiedzy, a raczej w pełni zrozumieć, jak wielki jest Pan. Znając wielkość Kṛṣṇy, można umocnić się w szczerej służbie dla Niego.

« Previous Next »