No edit permissions for Eesti keel / Estonian

TEXT 7

etāṁ vibhūtiṁ yogaṁ ca
mama yo vetti tattvataḥ
so ’vikalpena yogena
yujyate nātra saṁśayaḥ

etām — kogu seda; vibhūtim — külluslikkust; yogam — müstilist jõudu; ca — samuti; mama — Minu; yaḥ — igaüks, kes; vetti — teab; tattvataḥ — tegelikult; saḥ — tema; avikalpena — täielikult; yogena — pühendunud teenimises; yujyate — on hõivatud; na — mitte kunagi; atra — siin; saṁśayaḥ — kahtlus.

See, kes tõepoolest on veendunud Minu külluslikkuses ja müstilises jõus, rakendab end Minu puhtasse pühendunud teenimisse. Selles pole vähimatki kahtlust.

Vaimse täiuslikkuse tipuks on teadmised Jumala Kõrgeimast Isiksusest. Kui inimene ei ole täielikult veendunud Kõigekõrgema Jumala külluslikkuses, ei saa ta rakendada end Jumala pühendunud teenimisse. Tavaliselt teavad inimesed, et Jumal on võimas, kuid nad ei oska öelda, kuidas Jumala võimsus tegelikult avaldub. Siin on antud selle kohta täpsed üksikasjad. Kui inimene tõepoolest teab, mil viisil Jumal on võimas, siis saab temast kahtlemata Jumalale alistunud hing ning ta rakendab end Jumala pühendunud teenimisse. Kui inimene on tõepoolest teadlik Kõigekõrgema külluslikkusest, siis ei näe ta enda jaoks enam teist teed kui Temale alistuda. Selle tõelise tarkuse mõistmiseni võib jõuda „Śrīmad-Bhāgavatami", „Bhagavad- gītāt" ja teisi samalaadseid raamatuid uurides.

Eksisteerib suur hulk planetaarsüsteemide erinevates osades asuvaid pooljumalaid, kes juhivad seda universumit, ning kõrgeimaks neist on Brahmā, Śiva, neli võimsat Kumārat ning teised elusolendite esiisad. Universumi elanikel on palju esiisasid ning kõik nad on sündinud Kõigekõrgemast Jumalast, Kṛṣṇast. Kṛṣṇa, Jumala Kõrgeim Isiksus, on kõikide esiisade algne esiisa.

Need on mõningad Kõigekõrgema Jumala võimsuse avaldumistest. Kui inimene on selles täielikult veendunud, siis usub ta tugevalt Kṛṣṇasse ning rakendab end kahtlemata pühendunud teenimisse. Kõikide nende üksikasjalike teadmiste omandamine on vajalik, suurendamaks huvi Jumala teenimise vastu pühendumuse ja armastusega. Me peame püüdma mõista, kuivõrd võimas Kṛṣṇa on, sest mõistes Kṛṣṇa võimsust, oleme me kindlasti võimelised keskenduma Jumala siirale pühendunud teenimisele.

« Previous Next »