No edit permissions for Magyar

7. VERS

etāṁ vibhūtiṁ yogaṁ ca
mama yo vetti tattvataḥ
so ’vikalpena yogena
yujyate nātra saṁśayaḥ

etām – mindezt; vibhūtim – a fenséget; yogam – misztikus hatalmat; ca – és; mama – az Enyémet; yaḥ – aki; vetti – ismeri; tattvataḥ – igazán; saḥ – ő; avikalpena – töretlen; yogena – odaadó szolgálatban; yujyate – tevékenykedik; na – sohasem; atra – itt; saṁśayaḥ – kétség.

Aki igazán ismeri fenségemet és misztikus hatalmamat, az tiszta odaadó szolgálatba fog – ehhez semmi kétség sem fér.

MAGYARÁZAT: A lelki tökéletesség csúcsát az Istenség Legfelsőbb Személyiségéről szóló tudás jelenti. Senki sem kezdheti el az odaadó szolgálatot addig, amíg szilárd meggyőződéssel el nem fogadja a Legfelsőbb Úr különféle fenséges tulajdonságait. Az emberek általában tudják, hogy Isten hatalmas, de nem tudják pontosan, mennyire hatalmas. Itt erről is hallhatunk. Aki valóban tisztában van Isten nagyságával, az automatikusan meghódol, s az Úr odaadó szolgálatához lát. A Legfelsőbb fenségét igazán megismerve nincsen más választása, mint meghódolni Előtte. Ehhez a tényleges tudáshoz a Śrīmad-Bhāgavatam, a Bhagavad-gītā és a hasonló szentírások leírásaiból juthatunk.

Szerte a különféle bolygórendszerekben számtalan félisten él, akiknek feladata az univerzum irányítása. Közülük a legfőbbek Brahmā, az Úr Śiva, a négy Kumāra és a többi ősatya. Az univerzumban sok ősatya él, akik mind a Legfelsőbb Úrtól, Kṛṣṇától születtek. Minden ősatyának az Istenség Legfelsőbb Személyisége, Kṛṣṇa az eredeti ősatyja.

Ez csupán néhány a Legfelsőbb Úr fenséges tulajdonságai közül. Ha valaki szilárd meggyőződéssel elfogadja ezeket, akkor rendületlen hittel, minden kétely nélkül elfogadja Kṛṣṇát, és hozzákezd az odaadó szolgálathoz. E különleges tudásra szükség van ahhoz, hogy az embernek fokozódjon az érdeklődése Kṛṣṇa szeretetteljes odaadó szolgálata iránt. Nem szabad elhanyagolnunk azt a kötelességünket, hogy Kṛṣṇa nagyságát teljesen megértsük, mert csakis ennek ismeretében leszünk képesek megszilárdulni az őszinte odaadó szolgálatban.

« Previous Next »