No edit permissions for Slovenian

VERZ 7

etāṁ vibhūtiṁ yogaṁ ca
mama yo vetti tattvataḥ
so ’vikalpena yogena
yujyate nātra saṁśayaḥ


etām – vso to; vibhūtim – veličino; yogam – mistično moč; ca – tudi; mama – Mojo; yaḥ – kdor; vetti – pozna; tattvataḥ – resnično; saḥ – on; avikalpena – brez razlike; yogena – z vdanim služenjem; yujyate – se ukvarja; na – nikoli; atra – tu; saṁśayaḥ – dvom.


Kdor resnično pozna Mojo veličino in mistično moč, Mi služi s čisto ljubeznijo in vdanostjo. O tem ni nobenega dvoma.


Doseči najvišjo duhovno popolnost pomeni spoznati Vsevišnjo Božansko Osebnost. Da bi lahko vdano služili Gospodu, moramo imeti resnično znanje o posebnih močeh Vsevišnjega Gospoda. Ljudje večinoma vedo, da je Bog velik, ne vedo pa, kaj to pomeni. V tem poglavju je to podrobno opisano. Kdor resnično pozna veličino Vsevišnjega, samodejno postane Bogu predana duša in Mu začne vdano služiti. Takemu človeku ne preostane nič drugega, kot da se preda Gospodu. Znanje o Gospodovi veličini si lahko pridobimo iz Śrīmad-Bhāgavatama, Bhagavad-gīte in podobnih spisov.


Univerzum upravljajo številni polbogovi, ki prebivajo na različnih planetih. Glavni med njimi so Brahmā, Śiva, štirje veliki Kumāre in drugi praočetje. Prebivalstvo univerzuma ima mnogo praočetov, ki so vsi rojeni iz Vsevišnjega Gospoda, Kṛṣṇe. Vsevišnja Božanska Osebnost, Kṛṣṇa, je izvorni praoče vseh praočetov.


To je nekaj posebnih značilnosti Vsevišnjega Gospoda. Kdor jih dejansko spozna, razvije veliko vero v Kṛṣṇo in Mu začne vdano služiti, ne da bi kdaj koli dvomil o Njem. Vse to znanje potrebujemo, da bi dobili večjo željo po ljubečemu vdanem služenju Gospodu. Kṛṣṇovo veličino moramo spoznati v celoti, kajti to znanje nam bo omogočilo, da začnemo iskreno služiti Gospodu in da nikoli ne zaidemo s te poti.

« Previous Next »