No edit permissions for Čeština

TEXT 7

etāṁ vibhūtiṁ yogaṁ ca
mama yo vetti tattvataḥ
so ’vikalpena yogena
yujyate nātra saṁśayaḥ

etām — všechno toto; vibhūtim — bohatství; yogam — mystickou moc; ca — a; mama — Mou; yaḥ — ten, kdo; vetti — zná; tattvataḥ — v pravdě; saḥ — on; avikalpena — výlučnou; yogena — oddanou službou; yujyate — zaměstnává se; na — nikdy; atra — zde; saṁśayaḥ — pochybnost.

Ten, kdo je skutečně přesvědčen, že mám takové bohatství a mystickou moc, se věnuje čisté oddané službě. O tom není pochyb.

Vrcholem duchovní dokonalosti je poznat Nejvyšší Osobnost Božství. Dokud není živá bytost pevně přesvědčena o různých podobách bohatství Nejvyššího Pána, nemůže se věnovat oddané službě. Lidé obvykle vědí, že Bůh je velký, ale nevědí o Jeho velikosti nic bližšího. Zde jsou uvedeny podrobnosti. Ten, kdo opravdu ví, jak je Bůh velký, se přirozeně stane odevzdanou duší a prokazuje Mu oddanou službu. Když skutečně zná bohatství Nejvyššího, nemá jinou volbu než se Mu odevzdat. Tohoto poznání, které se zakládá na faktech, lze nabýt z popisů uvedených v Śrīmad-Bhāgavatamu, Bhagavad-gītě a podobných písmech.

O správu tohoto vesmíru se stará mnoho polobohů, kteří žijí na různých planetách, a nejpřednějšími z nich jsou Pán Brahmā, Pán Śiva, čtyři vznešení Kumārové a další praotcové. Obyvatelstvo vesmíru má mnoho těchto prapředků a ti mají svůj původ v Nejvyšším Pánu Kṛṣṇovi. Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, je původním praotcem všech praotců.

Zde byly uvedeny některé podoby bohatství Svrchovaného Pána. Když je živá bytost skutečně přesvědčena, že Kṛṣṇa má takové bohatství, přijímá Ho s velkou vírou a bez jediné pochyby za Nejvyššího a prokazuje Mu oddanou službu. Toto podrobné poznání je nutné ke zvýšení našeho zájmu o láskyplnou oddanou službu Pánu. Neměli bychom opomínat úplné porozumění tomu, jak je Kṛṣṇa velký, protože díky němu budeme schopni neochvějného vykonávání upřímné oddané služby.

« Previous Next »