No edit permissions for Slovenčina

VERŠ 7

etāṁ vibhūtiṁ yogaṁ ca
mama yo vetti tattvataḥ
so ’vikalpena yogena
yujyate nātra saṁśayaḥ

etām — to všetko; vibhūtim — majestát; yogam — mystickú silu; ca — tiež; mama — Môj; yaḥ — ten, kto; vetti — pozná; tattvataḥ — pravdivo; saḥ — ten; avikalpena — bez odchýlenia; yogena — v oddanej službe; yujyate — je zamestnaný; na — nikdy; atra — tu; saṁśayaḥ — pochybnosti.

Kto vskutku pozná Môj majestát a mystickú moc, zapojí sa do čistej oddanej služby. O tom niet pochýb.

Vrcholom duchovnej dokonalosti je poznať Najvyššiu Božskú Osobnosť. Ak nie je človek pevne presvedčený o vznešenosti Najvyššieho Pána, nemôže sa zapojiť do oddanej služby. L̍udia väčšinou vedia, že Boh je veľký, no nevedia, aký veľký v skutočnosti je. Tu je to vysvetlené. Ak človek skutočne pozná majestát Boha, ihneď sa Mu odovzdá a zapojí sa do Jeho oddanej služby. Tomu, kto pozná krásu Najvyššieho Pána, nezostáva nič iné, ako sa Mu odovzdať. Toto pravé poznanie môžeme získať zo stránok Śrīmad-Bhāgavatamu, Bhagavad-gīty a podobnej literatúry.

V správe tohoto vesmíru je mnoho polobohov rozmiestnených na rôznych planetárnych sústavách a najvyššími z nich sú Brahmā, Śiva, štyria Kumārovia a ďalší patriarchovia. Všetkých praotcov celého vesmíru stvoril Kṛṣṇa, Najvyššia Božská Osobnosť. Śrī Kṛṣṇa je pôvodným praotcom všetkých praotcov.

To je niekoľko vznešených atribútov Najvyššieho Pána. Ak je o nich človek pevne presvedčený, prijme Kṛṣṇu s vierou a bez pochybností sa zapojí do oddanej služby. Všetky tieto poznatky sú nutné na zvýšenie nášho záujmu s láskou a oddanosťou slúžiť Bohu. Nemali by sme opomínať poznanie Kṛṣṇovho majestátu, pretože dokonalé poznanie Jeho slávy nám pomôže ustáliť sa v úprimnej oddanej službe.

« Previous Next »