No edit permissions for Eesti keel / Estonian

TEXT 2

na me viduḥ sura-gaṇāḥ
prabhavaṁ na maharṣayaḥ
aham ādir hi devānāṁ
maharṣīṇāṁ ca sarvaśaḥ

na — mitte kunagi; me — Minu; viduḥ — teavad; sura-gaṇāḥ — pooljumalad; prabhavam — alget, omadusi; na — mitte kunagi; mahā-ṛṣayaḥ — suured targad; aham — Mina olen; ādiḥ — alge; hi — kindlasti; devānām — pooljumalate; mahā-ṛṣīṇām — suurte tarkade; ca — samuti; sarvaśaḥ — igas suhtes.

Ei pooljumalad ega suured targad tea Minu päritolu ega omadusi, sest Mina olen igas suhtes nii pooljumalate kui ka suurte tarkade allikas.

„Brahma-saṁhitās" öeldakse, et Jumal Kṛṣṇa on Kõigekõrgem Jumal. Mitte keegi pole Temast võimsam, Tema on kõikide põhjuste põhjus. Selles värsis lausub Jumal ka isiklikult, et Tema on kõikide pooljumalate ja tarkade allikas. Isegi pooljumalad ja suured targad ei suuda Kṛṣṇat mõista. Nad ei suuda mõista ei Tema nime ega isiksust, kuidas aga saaksid siis Teda mõista selle imepisikese planeedi niinimetatud õpetlased? Keegi ei suuda mõista, miks Kõigekõrgem Jumal tuleb siia planeedile tavalise inimese kujul ning sooritab paljusid imepäraseid ja ebaharilikke tegusid. Seetõttu on oluline teada, et Kṛṣṇa mõistmiseks pole vaja akadeemilist haridust. Ka pooljumalad ja suured targad on püüdnud mõista Kṛṣṇat mõttespekulatsioonide abil, kuid kõik need üritused on ebaõnnestunud. Ka „Śrīmad-Bhāgavatamis" öeldakse selgelt, et isegi võimsad pooljumalad ei suuda mõista Jumala Kõrgeimat Isiksust. Nad võivad arutleda oma ebatäiuslike meelte piirides ning jõuda vastupidise järelduseni, s.t. impersonalismini, millenigi, mida ei mõjuta materiaalse looduse kolm guṇat, samuti võivad nad endale mõistuse spekulatsioonide abil midagi ette kujutada, kuid Kṛṣṇat selliste arutute spekulatsioonide abil mõista pole võimalik.

Kaudselt annab siin Jumal mõista, et kui keegi tahab teada Absoluutset Tõde, siis – „Siin Ma olen, Jumala Kõrgeima Isiksusena. Mina olen Kõrgeim." Seda on oluline teada. Ja ehkki me ei suuda mõista meie juures isiklikult viibivat käsitlematut Jumalat, ei tähenda see seda, nagu Teda polekski olemas. Tegelikult on võimalik mõista Kṛṣṇat, kes on igavene, täis teadmisi ja õndsust, lihtsalt õppides, mida Ta on öelnud „Bhagavad-gītās" ja „Śrīmad-Bhāgavatamis". Need, kes asuvad Jumala madalamas energias, võivad mõista, et Jumal on valitsev jõud või impersonaalne Brahman, kuid Jumala Isiksust pole võimalik mõista enne, kui inimene tõuseb transtsendentaalsele tasandile.

Kuna suurem osa inimesi ei mõista Kṛṣṇat ja Tema tegelikku positsiooni, siis laskub Ta Oma põhjendamatust armulikkusest siia maailma näitamaks sellistele spekulantidele Oma heatahtlikkust. Kuid hoolimata Kõigekõrgema Jumala ebaharilikest tegudest, arvavad materiaalsest energiast saastatud spekulandid ikkagi, et Kõigekõrgem on impersonaalne Brahman. Ainult täielikult Kõigekõrgemale Jumalale alistunud pühendunud suudavad Jumala Isiksuse armust mõista, et Kõigekõrgem on Kṛṣṇa. Jumala pühendunud ei vaeva end Jumala impersonaalse Brahmani aspekti uurimisega, nende usk ja pühendumus paneb nad koheselt alistuma Kõigekõrgemale Jumalale ning Kṛṣṇa põhjendamatust armust suudavad nad Kṛṣṇat mõista. Keegi teine Kṛṣṇat mõista ei suuda. Sellega nõustuvad isegi suured targad: „Mis on ātmā, kes on Kõrgeim? Kõrgeim on Tema, keda meie peame teenima."

« Previous Next »