No edit permissions for Polish

TEKST 2

na me viduḥ sura-gaṇāḥ
prabhavaṁ na maharṣayaḥ
aham ādir hi devānāṁ
maharṣīṇāṁ ca sarvaśaḥ

na – nigdy; me – Mój; viduḥ – zna; sura-gaṇāḥ – półbogowie; prabhavam – źródło, bogactwa; na – nigdy; mahā-ṛṣayaḥ – wielcy mędrcy; aham – Ja jestem; ādiḥ – początkiem; hi – z pewnością; devānām – półbogów; mahā-ṛṣīṇām – wielkich mędrców; ca – również; sarvaśaḥ – pod każdym względem.


Ani też zastępy półbogów, ani wielcy mędrcy nie znają Mojego początku czy bogactw, gdyż pod każdym względem Ja jestem źródłem półbogów i mędrców.


ZNACZENIE:
 
Jak oznajmia Brahma-saṁhitā, Pan Kṛṣṇa jest Najwyższym Panem. Nikt Go nie przewyższa; On jest przyczyną wszystkich przyczyn. Tutaj Pan również osobiście mówi, że jest On źródłem wszystkich półbogów i mędrców. Nawet półbogowie i wielcy mędrcy nie są w stanie zrozumieć Kṛṣṇy; nie mogą zrozumieć ani Jego imienia, ani Jego osoby, więc jakaż jest pozycja tzw. naukowców na tej maleńkiej planecie? Nikt nie może zrozumieć dlaczego Najwyższy Bóg przychodzi na ziemię jak zwykła ludzka istota i spełnia takie niezwykłe i wspaniałe czynności. Należy wobec tego wiedzieć, iż uczoność nie jest konieczną kwalifikacją do poznania Kṛṣṇy. Nawet półbogowie i wielcy mędrcy, którzy próbowali zrozumieć Kṛṣṇę poprzez swoje umysłowe spekulacje, nie odnieśli sukcesu. Śrīmad-Bhāgavatam mówi wyraźnie, iż nawet wielcy półbogowie nie są w stanie zrozumieć Najwyższej Osoby Boga. Mogą spekulować do granic możliwości swoich niedoskonałych zmysłów i poprzez takie spekulacje dojść do impersonalizmu, czyli czegoś przeciwnego do tego, co jest zamanifestowane przez trzy siły natury materialnej, lub też mogą sobie coś wyobrazić przez umysłowe spekulacje. Jednakże Kṛṣṇy nie można poznać przez takie niemądre spekulacje.


Tutaj Pan wyjaśnia pośrednio tym, którzy chcieliby poznać Absolutną Prawdę: „Spójrz, jestem tutaj obecny jako Najwyższa Osoba, Ja jestem Najwyższym”. Należy o tym wiedzieć. Mimo iż nie można zrozumieć niepojętego Pana, który obecny jest osobiście, niemniej jednak On istnieje. W rzeczywistości Kṛṣṇę – który jest wieczny, pełen wiedzy i szczęścia – możemy poznać po prostu przez studiowanie Jego słów zawartych w Bhagavad-gīcie i Śrīmad-Bhāgavatam. Koncepcję Boga jako jakąś władczą siłę albo jako bezosobowego Brahmana mogą nawet poznać już te osoby, które znajdują się w niższej energii Pana, natomiast Osoby Boga nie można poznać tak długo, dopóki nie jest się w pozycji transcendentalnej.


Ponieważ większość ludzi nie potrafi zrozumieć Kṛṣṇy w Jego rzeczywistej sytuacji, z powodu Swojego bezprzyczynowego miłosierdzia przychodzi On osobiście, aby okazać łaskę takim spekulantom. Jednakże pomimo niezwykłych czynów Najwyższego Pana, spekulanci ci, z powodu zanieczyszczenia energią materialną, nadal myślą, że Najwyższym jest bezosobowy Brahman. Tylko wielbiciele całkowicie podporządkowani Najwyższemu Panu mogą zrozumieć, dzięki Jego łasce, że jest On Kṛṣṇą. Wielbiciele Pana nie zajmują się Brahmanem, bezosobową koncepcją Boga. Ich wiara i oddanie doprowadza ich do natychmiastowego podporządkowania się Najwyższemu Panu i dzięki Jego bezprzyczynowej łasce mogą oni zrozumieć Kṛṣṇę. Poza nimi, nikt inny nie może Go zrozumieć. Więc nawet wielcy mędrcy zgodnie odpowiadają na pytanie: czym jest ātmā, czym jest Najwyższy? Jest to Ten, którego musimy wielbić.

« Previous Next »