No edit permissions for Bulgarian

ТЕКСТ 2

на ме виду сура-га
прабхава на махарш̣ая
ахам дир хи девн
махарш̣ӣ ча сарваша

на – никога; ме – моите; виду – знаят; сура-га – полубоговете; прабхавам – произход, съвършенства; на – никога; мах-ш̣ая – велики мъдреци; ахам – Аз съм; ди – произходът; хи – със сигурност; девнм – на полубоговете; мах-ш̣ӣм – на великите мъдреци; ча – също; сарваша – във всяко отношение.

Нито полубоговете, нито великите мъдреци познават моя произход и съвършенства, защото във всяко отношение Аз съм източникът на полубоговете и мъдреците.

Както се казва в Брахма сахит, Бог Кш̣а е Върховният Бог. Никой не е по-велик от него; Той е причината на всички причини. А тук Бог лично заявява, че е причина за появата на полубоговете и мъдреците. Дори полубоговете и великите мъдреци не разбират Кш̣а. Те не могат да разберат неговото име и личност, а какво остава за т.нар. учени от тази мъничка планета. Никой не може да разбере защо Върховният Бог идва на Земята като обикновено човешко същество и извършва такива изключителни, необикновени неща. Така че начетеността не е необходимо условие за осъзнаването на Кш̣а. Дори полубоговете и великите мъдреци са се опитвали да разберат Кш̣а чрез умозрителни размишления и не са успявали. В Шрӣмад Бхгаватам също ясно се казва, че великите полубогове не разбират Върховната Божествена Личност. Разсъждавайки в границите на несъвършените си сетива, те могат да стигнат до имперсонално заключение за нещо непроявено от трите гуи на материалната природа или да си въобразяват друго с умозрителни съждения, но да разберат Кш̣а с такива глупави размишления, е невъзможно.

Така Господ косвено казва на желаещия да узнае Абсолютната Истина: „Тук Аз присъствам като Върховната Божествена Личност. Аз съм Върховният“. Това трябва да е ясно. Въпреки че никой не може да разбере невъобразимия, лично представящ се Бог, все пак Той съществува. Всъщност ние можем да разберем Кш̣а – вечния, изпълнен с блаженство и знание – просто като изучаваме неговите думи в Бхагавад-гӣт и Шрӣмад Бхгаватам. До схващането за Бога като за някаква ръководеща сила или безличностен Брахман могат да стигнат личности, намиращи се в неговата по-нисша енергия; но Божествената Личност може да се възприеме само ако човек е на трансцендентална позиция.

Тъй като повечето хора не могат да разберат Кш̣а в действителното му положение, поради безпричинната си милост Той идва на Земята, за да покаже благосклонност към такива умозрителни философи. Но въпреки необикновените дейности на Върховния Бог тези мислители, замърсени от материалната енергия, продължават да приемат безличностния Брахман за Върховен. Само преданите, напълно отдадени на Върховния Бог, могат да разберат по негова милост, че Той е Кш̣а. Преданите не се интересуват от схващането за Бога като за безличностен Брахман. Тяхната вяра и преданост ги води до пряко отдаване на Върховния и по безпричинната милост на Бога те могат да разберат Кш̣а. Никой друг не може да го разбере. Дори великите мъдреци потвърждават: „Какво е тм, какво е Върховният? Върховният е този, когото трябва да обожаваме“.

« Previous Next »