No edit permissions for Eesti keel / Estonian

ÜHEKSAS PEATÜKK

Kõige väärtuslikumad teadmised

TEXT 1: Jumala Kõrgeim Isiksus ütles: Mu kallis Arjuna, kuna sa eales Mind ei kadesta, annan Ma sulle nüüd edasi need kõige väärtuslikumad teadmised ja mõistmise, mida omades sa vabaned materiaalse eksistentsi kannatustest.

TEXT 2: Need teadmised on hariduse kroon, kõige salajasem saladus. Need on puhtaimad teadmised, ning kuna nad annavad vaimse teadvustamise läbi elusolendile otsese ettekujutuse tema tegelikust olemusest, on nad religiooni täiuslikkuseks. Need teadmised on igavesed ning nende praktiseerimine rõõmutoov.

TEXT 3: Oo, vaenlaste alistaja, need, kellel pole usku pühendunud teenimisse, ei saa Minuni jõuda ning seetõttu pöörduvad nad tagasi materiaalsesse maailma, sündimise ja suremise teele.

TEXT 4: Oma mitteavaldunud kujul läbin Ma kogu seda universumit. Kõik elusolendid asuvad Minus, kuid Mina ei asu neis.

TEXT 5: Ja ometigi ei asu kõik loodu Minus. Vaata Minu müstilist võimsust! Ehkki Ma olen kõikide elusolendite alalhoidja ning ehkki Ma olen kõikjal, ei ole Ma osa sellest kosmilisest avaldumisest, sest Mina Ise olengi loome allikaks.

TEXT 6: Tea, et samamoodi nagu kõikjal puhuv võimas tuul asub alati taevas, asuvad kõik loodud olendid Minus.

TEXT 7: Oo, Kuntī poeg, ajastu lõppedes sisenevad kõik materiaalsed avaldumised Minu loodusse ning uue ajastu alates loon Ma Oma energia abil nad uuesti.

TEXT 8: Kogu kosmiline kord allub Minule. Minu tahte kohaselt avaldub see iseeneslikult üha uuesti ja uuesti ning Minu tahte kohaselt see lõpuks ka hävitatakse.

TEXT 9: Oo, Dhanañjaya, kogu see töö ei saa Mind siduda. Mina olen alati kõikidest materiaalsetest tegevustest kõrgemal seisev, otsekui neutraalses positsioonis asudes.

TEXT 10: Oo, Kuntī poeg, see materiaalne loodus, mis on üks Minu energiatest, toimib Minu juhtimise all, luues kõik liikuvad ja liikumatud olendid. Selle seaduste kohaselt luuakse ja hävitatakse see avaldumine üha uuesti ja uuesti.

TEXT 11: Rumalad inimesed pilkavad Mind, kui Ma laskun inimese kujul siia maailma. Nad ei tunne Minu transtsendentaalset loodust kõige olemasoleva Kõrgeima Valitsejana.

TEXT 12: Sel viisil segadusse aetud inimesi kütkestavad deemonlikud ja ateistlikud vaated. Selliselt eksitusse viiduna nurjuvad kõik nende lootused vabanemisele, karmalised tegevused ning teadmistekultuur.

TEXT 13: Oo, Pṛthā poeg, suured hinged, kes ei ole sattunud eksiteele, viibivad jumaliku looduse kaitse all. Nad rakendavad end täielikult pühendunud teenimisse, sest teavad, et Mina olen Jumala Kõrgeim Isiksus, algne ja ammendamatu.

TEXT 14: Lauldes alati Mulle ülistust, püüeldes täie sihikindlusega ning kummardades Minu ees, on need suured hinged pühendumusest Minule pidevalt hõivatud Minu teenimisega.

TEXT 15: Teised, kes sooritavad ohverdusi teadmiste arendamise läbi, teenivad Kõigekõrgemat Jumalat kui üht ja ainsat, kui mitmeks jagunenut ning kui kõiksuse kuju.

TEXT 16: Kuid Mina olen see, kes on nii rituaal, ohverdus, ohvriand esivanematele, ravimtaim kui ka transtsendentaalne mantra. Mina olen või, ohvrituli ja ohverdus.

TEXT 17: Mina olen selle universumi isa, ema, alalhoidja ja esiisa. Mina olen teadmiste objekt, puhastaja ja silp oṁ. Ma olen samuti nii „Ṛg", „Sāma" kui ka „Yajur Veda".

TEXT 18: Mina olen eesmärk, alalhoidja, valitseja, tunnistaja, eluase ja varjupaik ning kõige kallim sõber. Mina olen loomine ja hävitamine, kõige alus, rahupaik ja igavene seeme.

TEXT 19: Oo, Arjuna, Mina annan soojust ning Mina saadan nii vihma kui põuda. Mina olen surematus ning samuti surma kehastus. Nii vaim kui ka mateeria asuvad Minus.

TEXT 20: Need, kes uurivad „Vedasid" ning joovad soma mahla, pürgides taevalikele planeetidele, teenivad Mind kaudselt. Puhastununa pattude järelmõjudest, saavad nad sünni Indra jumalakartlike elanikega taevalikule planeedile, nautides seal jumalikke rõõme.

TEXT 21: Pärast seda, kui nad on nautinud tohutuid taevalikke meelelisi naudinguid ning nende jumalakartlike tegevuste mõju on ammendunud, pöörduvad nad tagasi sellele surelikule planeedile. Seega saavutavad meelelisi naudinguid otsivad inimesed, kes järgivad kolme „Veda" põhimõtteid, vaid korduva sünni ja surma.

TEXT 22: Kuid neile, kes teenivad Mind alati vankumatu pühendumusega, mediteerides Minu transtsendentaalsele kujule, jagan Ma seda, millest neil puudu jääb, ning säilitan selle, mis neil juba on.

TEXT 23: Oo, Kuntī poeg, teiste jumalate pühendunud teenivad kindlas usus neid teenides tegelikult üksnes Mind, kuid nad teevad seda valel moel.

TEXT 24: Mina olen kõikide ohverduste ainus nautija ja valitseja. Seepärast need, kes ei tunnusta Minu tõelist transtsendentaalset loodust, langevad.

TEXT 25: Need, kes kummardavad pooljumalaid, sünnivad pooljumalate keskel, ja esivanemate kummardajad esivanemate keskel. Viirastuste ja vaimude kummardajad sünnivad selliste olendite keskel ning need, kes kummardavad Mind, hakkavad elama koos Minuga.

TEXT 26: Kui keegi pakub Mulle armastuse ja pühendumusega lehte, lilleõiet, puuvilja või vett, siis võtan Ma selle vastu.

TEXT 27: Oo, Kuntī poeg! Ükskõik, mida sa teed, ükskõik, mida sa sööd, ükskõik, mida sa ohverdad või millest loobud ning ükskõik, milliseid askeese sa sooritad, tee seda ohverdusena Minule.

TEXT 28: Sel moel vabaned sa töö köidikuist ning selle nii soodsatest kui ebasoodsatest tulemustest. Kinnitanud loobumuse põhimõtte järgi oma mõistuse Minule, saavutad sa vabanemise ning tuled Minu juurde.

TEXT 29: Ma ei kadesta kedagi. Ma olen kõigi suhtes erapooletu. Ma suhtun kõikidesse võrdselt. Kuid igaüks, kes teenib Mind pühendunult viibib Minus, on Minu sõber ning Mina olen ka tema sõber.

TEXT 30: Kui inimene on rakendanud end pühendunud teenimisse, tuleb teda pidada pühaku omadustega isiksuseks isegi siis, kui ta saadab korda ka kõige jälestusväärsemaid tegusid, sest ta on sihikindlalt õigel teel.

TEXT 31: Temast saab peagi õiglane pühendunu ning ta saavutab kestva rahu. Oo, Kuntī poeg, kuuluta julgelt, et Minu pühendunu ei hukku kunagi.

TEXT 32: Oo, Pṛthā poeg, need, kes otsivad varjupaika Minu juurest, võivad saavutada kõrgeima sihtpunkti isegi siis, kui nad on madalama sünni saanud inimesed – naised, vaiśyad [kaupmehed] või śūdrad [töölised].

TEXT 33: Veelgi enam kehtib see õiglaste brāhmaṇate, pühendunute ja pühade kuningate puhul. Seepärast, olles sattunud siia ajalikku kannatusi täis maailma, rakenda end armastusega Minu teenimisse.

TEXT 34: Mõtle alati Minust, saa Minu pühendunuks, avalda Mulle lugupidamist ning teeni Mind. Olles täielikult süvenenud Minusse, tuled sa kindlasti Minu juurde.

« Previous Next »