No edit permissions for Slovenian

DEVETO POGLAVJE

Najzaupnejše znanje

VERZ 1:
Vsevišnji Gospod je rekel: Dragi Arjuna, ker Mi ne zavidaš, ti bom podal najzaupnejše teoretično in praktično znanje, s pomočjo katerega se boš rešil trpljenja, ki spremlja življenje v materialnem svetu.

VERZ 2:
To znanje je krona vsega znanja in najzaupnejša skrivnost. Najčistejše je, in ker živemu bitju omogoča, da se neposredno zave svoje duhovne narave, je popolnost religije. Večno je in prinaša veliko radost.

VERZ 3:
Tisti, ki opravljajo dejavnosti vdanega služenja brez vere, Me ne morejo doseči, o zmagovalec nad sovražniki, zato se vrnejo na pot rojstva in smrti v materialnem svetu.

VERZ 4:
V Svoji nepojavni obliki prežemam celo vesolje. Vsa bitja so v Meni, Jaz pa nisem v njih.

VERZ 5:
Pa vendar vse ustvarjeno ne počiva v Meni. Le poglej Mojo mistično moč! Čeprav sem vzdrževalec vseh živih bitij in čeprav sem vsepovsod, nisem del vesolja, kajti Jaz sam sem izvor stvarstva.

VERZ 6:
Vedi, da kakor močan veter, ki piha vsepovsod, ves čas ostaja na nebu, tako vsa ustvarjena bitja počivajo v Meni.

VERZ 7:
O Kuntījin sin, na koncu epohe ves materialni svet vstopi v Mojo naravo, na začetku naslednje epohe pa ga s Svojo energijo znova ustvarim.

VERZ 8:
Celotno vesolje je pod Mojim nadzorom. Po Moji volji se samo od sebe znova in znova pojavlja v zaznavni obliki in po Moji volji je na koncu uničeno.

VERZ 9:
O Dhanañjaya, vsa ta dela Me ne vežejo. Vekomaj sem ločen od dejavnosti, povezanih z materialnim svetom, kakor da ne bi bil vpleten vanje.

VERZ 10:
Materialna narava, ki je ena od Mojih energij, deluje pod Mojim nadzorom, o Kuntījin sin, ter ustvarja vsa premična in nepremična bitja. Po njenih zakonih je vesolje znova in znova ustvarjeno in uničeno.

VERZ 11:
Neumneži Me omalovažujejo, ko sestopim v materialni svet v podobi človeka. Ne vedo, da sem kot vrhovni gospodar vsega, kar je, po naravi transcendentalen.

VERZ 12:
Take zmedene ljudi pritegnejo demonski in ateistični nazori. Ker so v iluziji, so njihovi upi na osvoboditev ter njihovo uživanju namenjeno delovanje in pridobivanje znanja obsojeni na neuspeh.

VERZ 13:
O Pṛthin sin, tisti, ki niso v iluziji, so pod zaščito božanske narave. Take velike duše se povsem posvetijo vdanemu služenju, saj vedo, da sem izvorna in neizčrpna Vsevišnja Božanska Osebnost.

VERZ 14:
Te velike duše Me neprestano opevajo, Mi služijo z veliko odločnostjo in Mi izkazujejo spoštovanje. Tako Me nenehno častijo z ljubeznijo in vdanostjo.

VERZ 15:
Drugi opravljajo žrtvovanja v obliki negovanja znanja. Nekateri od njih častijo Mene, Vsevišnjega Gospoda, kot enega in edinega, drugi Me častijo kot raznolikega v mnogih, tretji pa častijo kozmično telo.

VERZ 16:
Toda vedski obred, žrtvovanje, daritev prednikom, zdravilno zelišče in transcendentalna mantra – vse to sem Jaz. Jaz sem maslo, ogenj in žrtveni dar.

VERZ 17:
Jaz sem oče in mati univerzuma, njegova opora in njegov praded. Predmet spoznavanja sem, očiščevalec in zlog oṁ. Jaz sem tudi Ṛg, Sāma in Yajur Veda.

VERZ 18:
Jaz sem cilj in vzdrževalec, gospodar, priča, bivališče, zatočišče in najdražji prijatelj. Jaz sem stvarjenje in uničenje, osnova vsega, počivališče in večno seme.

VERZ 19:
O Arjuna, Jaz dajem toploto ter preprečujem in pošiljam dež. Nesmrtnost sem, pa tudi poosebljena smrt. Tako duh kot materija sta v Meni.

VERZ 20:
Tisti, ki proučujejo Vede in pijejo napitek somo, da bi se dvignili na rajske planete, Me častijo posredno. Očiščeni posledic grehov se rodijo na Indrovem pobožnem, rajskem planetu, kjer so deležni božanskih užitkov.

VERZ 21:
Ko so po neizmernih rajskih užitkih sadovi njihovih pobožnih dejanj izčrpani, se vrnejo na ta smrtni planet. Tiste, ki se držijo pravil treh Ved z željo po čutnem uživanju, čakata torej le ponavljajoče se rojevanje in umiranje.

VERZ 22:
Tistim pa, ki nenehno meditirajo o Moji transcendentalni podobi in Me tako častijo z neomajno vdanostjo, prinašam, kar potrebujejo, in varujem, kar imajo.

VERZ 23:
O Kuntījin sin, tisti, ki so privrženi drugim bogovom in jih častijo z veliko vero, v resnici častijo le Mene, vendar počno to na napačen način.

VERZ 24:
Jaz sem edini uživalec vseh žrtvovanj in njihov edini gospodar, zato tisti, ki ne poznajo Moje prave, transcendentalne narave, padejo.

VERZ 25:
Častilci polbogov se rodijo med polbogovi, častilci prednikov odidejo k prednikom, častilci duhov in prikazni se rodijo med takimi bitji, tisti, ki častijo Mene, pa bodo živeli z Menoj.

VERZ 26:
Če Mi kdo z ljubeznijo in vdanostjo daruje list, cvet, sadež ali vodo, sprejmem njegov dar.

VERZ 27:
Vse, kar delaš, vse, kar ješ, vse, kar daruješ ali daješ, in vsa tvoja askeza, o Kuntījin sin, naj bo daritev Meni.

VERZ 28:
Tako se boš rešil spon delovanja, pa tudi dobrih in slabih posledic svojih del. Ko bo tvoj um osredotočen Name v tem duhu odrekanja, boš osvobojen in boš prišel k Meni.

VERZ 29:
Nikogar ne sovražim in tudi pristranski nisem do nikogar. Do vseh sem enak. Toda kdor Mi služi z ljubeznijo in vdanostjo, je Moj prijatelj, v Meni je, in tudi Jaz sem njegov prijatelj.

VERZ 30:
Tistega, ki vdano služi Gospodu, je treba imeti za svetega, četudi zagreši najnizkotnejše dejanje, saj je njegova odločnost pravilno usmerjena.

VERZ 31:
Kmalu postane kreposten in doseže trajni mir. O Kuntījin sin, smelo razglasi, da Moj bhakta nikoli ne propade.

VERZ 32:
O Pṛthin sin, tisti, ki poiščejo zavetje v Meni, tudi če so nižjega rodu – ženske, vaiśye [trgovci] in śūdre [delavci] – lahko dosežejo najvišji cilj.

VERZ 33:
Koliko bolj šele to velja za krepostne brāhmaṇe, bhakte in svete kralje! Ker si prišel v ta minljivi svet, poln trpljenja, Mi torej služi z ljubeznijo in vdanostjo.

VERZ 34:
Zmeraj misli Name, postani Moj bhakta, izkazuj Mi spoštovanje in Me obožuj. Tako popolnoma zatopljen v misli Name boš nedvomno prišel k Meni.

« Previous Next »