No edit permissions for Croatian

DEVETO POGLAVLJE

Najpovjerljivije znanje

STIH 1:
Svevišnja Božanska Osoba reče: Dragi Moj Arjuna, budući da Mi nikada ne zavidiš, prenijet ću ti ovo najpovjerljivije znanje i spoznaju, zahvaljujući kojem ćeš biti oslobođen bijeda materijalnog postojanja.

STIH 2:
Ovo je znanje kralj naobrazbe, tajnije od svih tajni. Potpuno je čisto i predstavlja savršenstvo religije, jer zahvaljujući spoznaji omogućuje neposredno opažanje jastva. Vječno je i s radošću se primjenjuje.

STIH 3:
Oni koji nisu vjerni predanom služenju ne mogu Me dostići, o pokoritelju neprijatelja. Zato se vraćaju putu rađanja i umiranja u materijalnom svijetu.

STIH 4:
Svojim neočitovanim oblikom prožimam čitav ovaj svemir. Sva su bića u Meni, ali Ja nisam u njima.

STIH 5:
A ipak sve što je stvoreno ne počiva u Meni. Pogledaj Moje mistično obilje! Premda održavam sva živa bića i prisutan sam svuda, nisam dio ovoga kozmičkog očitovanja, jer je Moje Jastvo sam izvor kreacije.

STIH 6:
Trebaš shvatiti da sva stvorenja počivaju u Meni, kao što snažan vjetar, koji svuda puše, uvijek počiva na nebu.

STIH 7:
O Kuntīn sine, na kraju milenija sva materijalna očitovanja ulaze u Moju prirodu, a na početku sljedećega milenija Svojom ih moći ponovno stvaram.

STIH 8:
Čitav kozmički poredak ovisi o Meni. Po Mojoj se volji automatski očituje, iznova i iznova, i po Mojoj volji na kraju biva uništen.

STIH 9:
O Dhanañjaya, sve te djelatnosti ne mogu Me vezati. Uvijek sam nepristran i odvojen od svih materijalnih djelatnosti.

STIH 10:
O Kuntīn sine, materijalna priroda, jedna od Mojih energija, pod Mojim nadzorom stvara sva pokretna i nepokretna bića. Po njezinim zakonima ovaj svijet iznova i iznova biva stvoren i uništen.

STIH 11:
Budale me ismijavaju kada siđem u ljudskom obliku, nesvjesni Moje transcendentalne prirode, kao Vrhovnog Gospodara svega što postoji.

STIH 12:
Takve zbunjene osobe privlače demonska i ateistička gledišta. U takvu obmanutu stanju sve njihove nade u dostizanje oslobođenja, njihove plodonosne djelatnosti i pokušaji stjecanja znanja bivaju osujećeni.

STIH 13:
O Pṛthin sine, velike duše, koje nisu obmanute, nalaze se pod zaštitom božanske prirode. One su potpuno zaokupljene predanim služenjem, jer Me znaju kao prvobitnu i neiscrpnu Svevišnju Božansku Osobu.

STIH 14:
Uvijek pjevajući Moje slave i trudeći se s velikom odlučnošću, te Me velike duše neprestano predano obožavaju, klanjajući se preda Mnom.

STIH 15:
Drugi, koji se žrtvuju njegujući znanje, obožavaju Svevišnjega Gospodina kao jednoga bez premca, kao različitog u mnogima i kao kozmički oblik.

STIH 16:
Ja sam obred, žrtvovanje, ponuda precima, ljekovito bilje i transcendentalna mantra. Ja sam maslac, vatra i ponuda.

STIH 17:
Ja sam otac ovoga svemira, majka, djed i potpora. Ja sam cilj znanja, pročišćavatelj i slog oṁ. Ja sam Ṛg, Sāma i Yajur Veda.

STIH 18:
Ja sam cilj, održavatelj, gospodar, svjedok, prebivalište, utočište i najdraži prijatelj. Ja sam stvaranje i uništenje, temelj svega, počivalište i vječno sjeme.

STIH 19:
O Arjuna, Ja dajem toplinu i šaljem i sprečavam kišu. Ja sam besmrtnost i otjelovljena smrt. I duh i materija su u Meni.

STIH 20:
Oni koji proučavaju Vede i piju napitak somu, želeći se uzdići na rajske planete, obožavaju Me posredno. Pročišćeni od grešnih posljedica, rađaju se na Indrinom pobožnom, rajskom planetu, na kojem uživaju u rajskim zadovoljstvima.

STIH 21:
Kada se nakon uživanja u velikim, rajskim osjetilnim zadovoljstvima rezultati njihovih pobožnih djela iscrpe, ponovno se vraćaju na ovaj smrtni planet. Tako oni koji slijede načela triju Veda želeći osjetilno uživanje stječu samo uzastopno rađanje i umiranje.

STIH 22:
Ali onima koji Me uvijek obožavaju s nepodijeljenom predanošću, meditirajući na Moj transcendentalni oblik, dajem ono što im nedostaje i čuvam ono što imaju.

STIH 23:
Štovatelji drugih bogova, koji obožavaju te bogove s vjerom, ustvari obožavaju samo Mene, o Kuntīn sine, ali to čine na pogrešan način.

STIH 24:
Ja sam jedini uživatelj i gospodar svih žrtvovanja. Stoga oni koji ne poznaju Moju pravu transcendentalnu prirodu padaju.

STIH 25:
Oni koji obožavaju polubogove rodit će se među polubogovima, oni koji obožavaju pretke rodit će se među precima, oni koji obožavaju sablasti i duhove rodit će se među takvim bićima, a oni koji obožavaju Mene živjet će sa Mnom.

STIH 26:
Ako Mi netko s ljubavlju i predanošću ponudi list, cvijet, plod ili vodu, prihvatit ću njegovu ponudu.

STIH 27:
Sve što radiš, sve što jedeš, sve što nudiš ili daješ i sve strogosti koje vršiš – o Kuntīn sine, ponudi Meni.

STIH 28:
Na taj ćeš se način osloboditi vezanosti za rad i njegove povoljne i nepovoljne rezultate. Uma usredotočena na Mene u tom duhu odricanja, bit ćeš oslobođen i doći ćeš k Meni.

STIH 29:
Nikome ne zavidim niti sam prema ikome pristran. Jednak sam prema svima, ali onaj tko Me služi s predanošću utemeljen je u Meni, Moj je prijatelj i Ja sam njegov prijatelj.

STIH 30:
Onaj tko predano služi, čak i ako počini najodvratnije djelo, treba se smatrati svetim, jer je pravilno utemeljen u svojoj odlučnosti.

STIH 31:
On ubrzo postaje ispravan i stječe trajan mir. O Kuntīn sine, otvoreno reci svima da Moj bhakta nikada ne propada.

STIH 32:
O Pṛthin sine, oni koji prihvate Moje utočište, čak i ako su niska roda – žene, vaiśye [trgovci] i śūdre [radnici] – mogu dostići vrhovno odredište.

STIH 33:
Koliko se tek to može reći za pobožne brāhmaṇe, bhakte i svete kraljeve! Stoga, budući da si došao u ovaj privremeni, bijedni svijet, služi Me s ljubavlju.

STIH 34:
Uvijek misli na Mene, postani Moj bhakta, odavaj Mi poštovanje i obožavaj Me. Tako ćeš, potpuno svjestan Mene, sigurno doći k Meni.

« Previous Next »