No edit permissions for Croatian

STIHOVI 12-13

arjuna uvāca
paraṁ brahma paraṁ dhāma
pavitraṁ paramaṁ bhavān
puruṣaṁ śāśvataṁ divyam
ādi-devam ajaṁ vibhum

āhus tvām ṛṣayaḥ sarve
devarṣir nāradas tathā
asito devalo vyāsaḥ
svayaṁ caiva bravīṣi me


arjunaḥ uvāca – Arjuna reče; param – vrhovna; brahma – istina; param – vrhovno; dhāma – prebivalište; pavitram – čist; paramam – vrhovna; bhavān – Ti; puruṣam – osoba; śāśvatam – izvorna; divyam – transcendentalna; ādi-devam – prvobitni Gospodin; ajam – nerođen; vibhum – najveći; āhuḥ – kažu; tvām – o Tebi; ṛṣayaḥ – mudraci; sarve – svi; deva-ṛṣiḥ – mudrac među polubogovima; nāradaḥ – Nārada; tathā – također; asitaḥ – Asita; devalaḥ – Devala; vyāsaḥ – Vyāsa; svayam – osobno; ca – također; eva – zacijelo; bravīṣī – objašnjavaš; me – meni.


Arjuna reče: Ti si Svevišnja Božanska Osoba, vrhovno prebivalište, najčistije biće, Apsolutna Istina. Ti si vječna, transcendentalna, prvobitna osoba, nerođena i najveća. To potvrđuju svi veliki mudraci, kao što su Nārada, Asita, Devala i Vyāsa, i sada mi sam objašnjavaš tu istu istinu.


SMISAO: U ova dva stiha, koja jasno pokazuju da se Svevišnji razlikuje od individualne duše, Svevišnji Gospodin pruža priliku suvremenim filozofima. Nakon što je u ovom poglavlju čuo četiri glavna stiha Bhagavad-gīte, Arjuna se potpuno oslobodio svih sumnji i prihvatio Kṛṣṇu kao Svevišnju Božansku Osobu. Odmah je otvoreno izjavio: „Ti si paraṁ brahma, Svevišnja Božanska Osoba." Kṛṣṇa je ranije rekao da je podrijetlo svega i svakoga. Svaki polubog i svako ljudsko biće ovise o Njemu. Ljudi i polubogovi iz neznanja misle da su apsolutni i neovisni o Svevišnjoj Božanskoj Osobi. To neznanje biva potpuno raspršeno predanim služenjem. Gospodin je to već objasnio u prethodnom stihu. Sada Ga Njegovom milošću Arjuna prihvaća kao Vrhovnu Istinu, u skladu s vedskom odredbom. Ne bismo trebali misliti da Arjuna laska Kṛṣṇi nazivajući Ga Svevišnjom Božanskom Osobom, Apsolutnom Istinom, zato što je Kṛṣṇa Arjunin bliski prijatelj. Vedska istina potvrđuje sve što je Arjuna rekao u ovim stihovima. Prema vedskim spisima Svevišnjega Gospodina može shvatiti samo onaj tko Ga predano služi; drugi Ga ne mogu shvatiti. Svaka pojedina riječ ovoga stiha, kojeg je izgovorio Arjuna, potvrđena je u vedskim spisima.


Kena Upaniṣadi rečeno je da je Vrhovni Brahman počivalište svega i Kṛṣṇa je već objasnio da sve počiva u Njemu. Muṇḍaka Upaniṣada potvrđuje da Svevišnjega Gospodina, u kome sve počiva, mogu spoznati samo oni koji neprestano misle na Njega. To neprestano mišljenje na Kṛṣṇu, zvano smaraṇam, predstavlja jedan od procesa predanog služenja. Samo predanim služenjem Kṛṣṇe živo biće može shvatiti svoj položaj i osloboditi se materijalnog tijela.


Vedama se Svevišnji Gospodin prihvaća kao najčistije biće među čistima. Onaj tko to razumije može se pročistiti od svih grešnih djela. Pročišćenje od grešnih djelatnosti nije moguće bez predavanja Svevišnjem Gospodinu. Prihvativši Kṛṣṇu kao najčistije biće, Arjuna je postupio u skladu s izjavama vedskih spisa. Velike osobe, na čelu s Nāradom, to potvrđuju.


Kṛṣṇa je Svevišnja Božanska Osoba i zato trebamo uvijek meditirati na Njega i uživati u svom transcendentalnom odnosu s Njim. On je vrhovno postojanje. Nema tjelesne potrebe i ne podliježe rođenju i smrti. To potvrđuje ne samo Arjuna već i svi vedski spisi, Purāṇe i povijesna djela. Svi vedski spisi tako opisuju Kṛṣṇu. Sam Svevišnji Gospodin kaže u četvrtom poglavlju: „Iako sam nerođen, pojavljujem se na Zemlji kako bih uspostavio načela religije." On je vrhovni izvor; nema uzroka, jer je uzrok svih uzroka i sve izvire iz Njega. To savršeno znanje može se steći milošću Svevišnjega Gospodina.


Arjuna je izgovorio ove stihove Kṛṣṇinom milošću. Ako želimo shvatiti Bhagavad-gītu, trebamo prihvatiti njihove izjave. To je proces prihvaćanja učeničkog naslijeđa, parampare. Onaj tko ne pripada učeničkom naslijeđu ne može shvatiti Bhagavad-gītu. Bhagavad-gītu ne možemo shvatiti tobožnjim akademskim obrazovanjem. Nažalost, unatoč brojnim svjedočanstvima vedskih spisa osobe ponosne na svoju akademsku naobrazbu tvrdoglavo ustraju u svom uvjerenju da je Kṛṣṇa obična osoba.

« Previous Next »