No edit permissions for Croatian

DESETO POGLAVLJE

Obilje Apsoluta

STIH 1:
Svevišnja Božanska Osoba reče: O Arjuna snažnih ruku, počuj Moje riječi. Za tvoje dobro prenijet ću ti znanje više od onoga koje sam već objasnio, jer si Moj dragi prijatelj.

STIH 2:
Ni mnoštvo polubogova ni veliki mudraci ne znaju Moje podrijetlo ili obilje, jer sam u svakom pogledu izvor polubogova i mudraca.

STIH 3:
Samo onaj tko, neobmanut među ljudima, zna da sam vrhovni gospodar svih svjetova, nerođen i bez početka, biva oslobođen svih grijeha.

STIHOVI 4-5:
Ja sam stvorio sve odlike živih bića, kao što su inteligencija, znanje, oslobođenje od sumnje i iluzije, opraštanje, istinoljubivost, vladanje osjetilima, vladanje umom, sreća i nesreća, rođenje, smrt, strah, neustrašivost, nenasilje, jednakost, zadovoljstvo, strogost, milostinja, čast i nečast.

STIH 6:
Četiri velika mudraca i Manui [očevi čovječanstva], kao i sedam velikih mudraca nakon njih, rođeni iz Moga uma, potječu od Mene, a sva živa bića koja nastanjuju različite planete potječu od njih.

STIH 7:
Onaj tko je svjestan Moga obilja i mistične moći posvećuje se čistom predanom služenju. U to nema sumnje.

STIH 8:
Ja sam izvor svih duhovnih i materijalnih svjetova. Sve izvire iz Mene. Mudre osobe koje to savršeno dobro znaju služe Me s predanošću i obožavaju svim srcem.

STIH 9:
Moji čisti bhakte uvijek misle na Mene i potpuno posvećuju svoje živote služenju Mene. Uvijek prosvjetljuju jedni druge i razgovaraju o Meni i u tome nalaze veliko zadovoljstvo i blaženstvo.

STIH 10:
Onima koji Me uvijek služe s ljubavlju dajem razumijevanje zahvaljujući kojem mogu doći Meni.

STIH 11:
Da bih im iskazao posebnu milost, Ja, koji prebivam u njihovim srcima, blistavom svjetiljkom znanja uništavam tamu koja potječe od neznanja.

STIHOVI 12-13:
Arjuna reče: Ti si Svevišnja Božanska Osoba, vrhovno prebivalište, najčistije biće, Apsolutna Istina. Ti si vječna, transcendentalna, prvobitna osoba, nerođena i najveća. To potvrđuju svi veliki mudraci, kao što su Nārada, Asita, Devala i Vyāsa, i sada mi sam objašnjavaš tu istu istinu.

STIH 14:
O Kṛṣṇa, potpuno prihvaćam kao istinu sve što si mi rekao. O Gospodine, ni polubogovi ni demoni ne mogu shvatiti Tvoju osobnost.

STIH 15:
Doista, samo Ti poznaješ Sebe Svojom unutarnjom moći, o Vrhovna Osobo, podrijetlo svega, gospodaru svih bića, Bože nad bogovima, gospodaru svemira!

STIH 16:
Molim Te, potanko mi opiši Tvoja božanska obilja kojima prožimaš sve ove svjetove.

STIH 17:
O Kṛṣṇa, o vrhovni mističe, kako mogu neprestano misliti na Te i kako Te mogu shvatiti? Kojih se Tvojih oblika trebam sjećati, o Svevišnja Božanska Osobo?

STIH 18:
O Janārdana, molim Te ponovno, potanko opiši mističnu moć Svoga obilja. Nikada se ne mogu zasititi slušanja o Tebi, jer što više slušam, to više želim kušati nektar Tvojih riječi.

STIH 19:
Svevišnja Božanska Osoba reče: Da, Arjuna. Opisat ću ti Svoja veličanstvena očitovanja, ali samo najistaknutija, jer je Moje obilje neograničeno.

STIH 20:
O Arjuna, Ja sam Nad-duša u srcima svih živih bića. Ja sam početak, sredina i kraj svih bića.

STIH 21:
Među Ādityama sam Viṣṇu, među svijetlećim nebeskim tijelima sjajno Sunce, među Marutima Marīci, a među zvijezdama Mjesec.

STIH 22:
Među Vedama sam Sāma Veda, među polubogovima Indra, kralj raja, među osjetilima um, a u živim bićima životna sila [svjesnost].

STIH 23:
Među Rudrama sam Śiva, među Yakṣama i Rākṣasama gospodar bogatstva [Kuvera], među Vasuima vatra [Agni], a među planinama Meru.

STIH 24:
O Arjuna, znaj da sam među svećenicima glavni svećenik, Bṛhaspati. Među generalima sam Kārtikeya, a među vodenim površinama ocean.

STIH 25:
Među velikim mudracima sam Bhṛgu, među vibracijama transcendentalni oṁ, među žrtvovanjima mantranje svetih imena [japa], a među nepokretnim stvarima Himalaje.

STIH 26:
Među drvećem sam banjan, a među mudracima u društvu polubogova Nārada. Među Gandharvama sam Citraratha, a među savršenim živim bićima Kapila.

STIH 27:
Znaj da sam među konjima Uccaiḥśravā, koji je bio stvoren iz nektara dobivena bućkanjem oceana. Među nebeskim slonovima sam Airāvata, a među ljudima kralj.

STIH 28:
Među oružjem sam grom, a među kravama surabhi. Među uzrocima začeća sam Kandarpa, bog ljubavi, a među zmijama Vāsuki.

STIH 29:
Među višeglavim zmijama sam Ananta, a među vodenim bićima polubog Varuṇa. Među precima sam Aryamā, a među održavateljima zakona Yama, gospodar smrti.

STIH 30:
Među Daityama sam odani Prahlāda, među razoriteljima vrijeme, među zvijerima lav, a među pticama Garuḍa.

STIH 31:
Među pročišćavateljima Ja sam vjetar, među nositeljima oružja Rāma, među ribama morski pas, a među rijekama Ganga.

STIH 32:
Ja sam početak, sredina i kraj svih pojava, o Arjuna. Među znanostima sam duhovna znanost o jastvu, a među logičkim argumentima zaključna istina.

STIH 33:
Među slovima sam slovo A, a među složenim riječima dvopojmovna složenica. Ja sam neiscrpno vrijeme, a među stvoriteljima sam Brahmā.

STIH 34:
Ja sam sveproždiruća smrt i načelo stvaranja svega što će tek nastati. Među ženama sam slava, sreća, blagi govor, sjećanje, inteligencija, postojanost i strpljivost.

STIH 35:
Među himnama Sāma Vede Ja sam Bṛhat-sāma, a među pjesmama Gāyatrī. Među mjesecima sam Mārgaśīrṣa [studeni-prosinac], a među godišnjim dobima rascvjetano proljeće.

STIH 36:
Među prevarama Ja sam kockanje. Sjaj sam blistavih stvari, pobjeda, avantura i snaga snažnih.

STIH 37:
Među Vṛṣṇijevim potomcima sam Vāsudeva, među Pāṇḍavama Arjuna; među mudracima sam Vyāsa, a među velikim misliocima Uśanā.

STIH 38:
Među sredstvima za sprečavanje bezakonja Ja sam kazna, a među onima koji žele pobjedu ćudoređe. Među tajnama sam šutnja, a među mudracima mudrost.

STIH 39:
Uz to, o Arjuna, Ja sam sjeme sveg postojanja. Nijedno biće – pokretno i nepokretno – ne može postojati bez Mene.

STIH 40:
O moćni pokoritelju neprijatelja, nema kraja Mojim božanskim očitovanjima. Ono što sam ti rekao samo je nagovještaj Moga beskrajnog obilja.

STIH 41:
Znaj da sve što je bogato, lijepo i slavno potječe iz malene iskre Moga sjaja.

STIH 42:
Ali zašto ti je Arjuna potrebno ovo detaljno znanje? Samo jednim Svojim djelićem prožimam i održavam cijeli svemir.

« Previous Next »