No edit permissions for Magyar

32. VERS

sargāṇām ādir antaś ca
madhyaṁ caivāham arjuna
adhyātma-vidyā vidyānāṁ
vādaḥ pravadatām aham

sargāṇām – minden teremtmény közül; ādiḥ – a kezdet; antaḥ – a vég; ca – és; madhyam – a közép; ca – is; eva – bizony; aham – Én vagyok; arjuna – ó, Arjuna; adhyātma-vidyā – a lelki tudás; vidyānām – minden tudás közül; vādaḥ – a természetes végkövetkeztetés; pravadatām – az érvek közül; aham – Én vagyok.

Ó, Arjuna, valamennyi teremtésben Én vagyok a kezdet, a vég és a közép is! A tudományok közül az önvalóról szóló lelki tudomány, a logika művelői közül pedig a végső igazság vagyok.

MAGYARÁZAT: A teremtett megnyilvánulások közül először az anyagi elemek összessége jön létre. Ahogyan azt korábban már említettük, a kozmikus megnyilvánulást Mahā-viṣṇu, Garbhodakaśāyī Viṣṇu és Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu teremti és irányítja, majd az Úr Śiva semmisíti meg. Brahmā másodlagos teremtő. Ők, a teremtés, fenntartás és megsemmisítés ügynökei a Legfelsőbb Úr anyagi kötőerőinek különféle inkarnációi, ezért Ő minden teremtés kezdete, közepe és vége.

A tudás fejlődését számtalan könyv segíti, például a négy Véda, a Védák hat kiegészítője, a Vedānta-sūtra, a logika könyvei, a vallás könyvei és a purāṇák. A tudomány könyveinek tehát összesen tizennégy csoportja van. Ezek közül Kṛṣṇát az a könyv képviseli, amely az adhyātma-vidyāról, a lelki tudásról szól, ez pedig a Vedānta-sūtra.

A logika művelői az érvelés különféle módszereit alkalmazzák. Ha érvüket olyan bizonyítékkal támasztják alá, amely az ellenérvet is támogatja, azt jalpának nevezik. Vitaṇḍānak azt hívják, amikor valaki csak megpróbálja legyőzni a szemben álló felet. A valódi végkövetkeztetést azonban vādának nevezik, s ez a végső igazság Kṛṣṇát képviseli.

« Previous Next »