No edit permissions for Slovenian

VERZ 32

sargāṇām ādir antaś ca
madhyaṁ caivāham arjuna
adhyātma-vidyā vidyānāṁ
vādaḥ pravadatām aham


sargāṇām – vseh stvarjenj; ādiḥ – začetek; antaḥ – konec; ca – in; madhyam – sredina; ca – tudi; eva – vsekakor; aham – Jaz; arjuna – o Arjuna; adhyātma-vidyā – duhovno znanje; vidyānām – vseh vrst znanja; vādaḥ – naravni sklep; pravadatām – med dokazi; aham – Jaz.


O Arjuna, Jaz sem začetek, konec in tudi sredina vseh stvarjenj. Med vejami znanosti sem duhovna znanost o duši, med dokazi logikov pa sem končni sklep.


Prva od vsega ustvarjenega je bila celota materialnih elementov. Kot je bilo že opisano, vesolje ustvarijo in upravljajo Mahā-Viṣṇu, Garbhodakaśāyī Viṣṇu in Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu, Śiva pa ga zatem uniči. Brahmā je drugotni stvarnik. Vsa ta živa bitja, ki jih Gospod pooblasti, da ustvarijo, vzdržujejo in uničijo vesolje, so inkarnacije materialnih guṇ, izvirajočih iz Vsevišnjega Gospoda. Gospod je torej začetek, sredina in konec vseh stvarjenj.


Tistim, ki bi si radi pridobili znanje, so na voljo različne knjige: štiri Vede, njihovih šest dopolnil, Vedānta-sūtra, knjige o logiki in o religiji ter Purāṇe. Skupaj obstaja torej štirinajst vrst knjig znanja. Tista med njimi, ki vsebuje adhyātma-vidyo, duhovno znanje – natančneje, Vedānta-sūtra – predstavlja Kṛṣṇo.


V logiki poznamo razne vrste dokazov. Podpiranje trditve z dokazom, ki podpira tudi nasprotno trditev, se imenuje jalpa. Če človek poskuša zgolj premagati nasprotnika, se njegov dokaz imenuje vitaṇḍā. Končni sklep pa je vāda. Ta zaključna resnica predstavlja Kṛṣṇo.

« Previous Next »