No edit permissions for Croatian

STIH 32

sargāṇām ādir antaś ca
madhyaṁ caivāham arjuna
adhyātma-vidyā vidyānāṁ
vādaḥ pravadatām aham


sargāṇām – svih pojava; ādiḥ – početak; antaḥ – kraj; ca – i; madhyam – sredina; ca – također; eva – zacijelo; aham – Ja sam; arjuna – o Arjuna; adhyātma-vidyā – duhovno znanje; vidyānām – sve naobrazbe; vādaḥ – prirodni zaključak; pravadatām – argumenata; aham – Ja sam.


Ja sam početak, sredina i kraj svih pojava, o Arjuna. Među znanostima sam duhovna znanost o jastvu, a među logičkim argumentima zaključna istina.


SMISAO: Među stvorenim pojavama, najprije bivaju stvoreni materijalni elementi. Kao što je bilo objašnjeno, kozmički svijet stvaraju i održavaju Mahā-Viṣṇu, Garbhodakaśāyī Viṣṇu i Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu, a uništava ga Śiva. Brahmā je drugostepeni stvoritelj. Svi ovi posrednici u stvaranju, održavanju i uništavanju inkarnacije su materijalnih odlika Svevišnjega Gospodina. Stoga je On početak, sredina i kraj svih tvorevina.


Postoje različite knjige znanja namijenjene višem obrazovanju, kao što su četiri Vede, njihovih šest dodataka, Vedānta-sūtra, knjige o logici, knjige o religiji i Purāṇe. Tako postoji ukupno četrnaest vrsta obrazovnih knjiga. Od tih knjiga, knjiga u kojoj se iznosi adhyātma-vidyā, duhovno znanje – ili točnije rečeno Vedānta-sūtra – predstavlja Kṛṣṇu.


U logici postoje razne vrste argumenata. Podržavanje tvrdnje argumentom koji podržava i suprotnu tvrdnju naziva se jalpa. Pokušaj poražavanja protivnika naziva se vitaṇḍā, ali pravi se zaključak naziva vāda. Ta zaključna istina predstavlja Kṛṣṇu.

« Previous Next »