No edit permissions for Polish

TEKST 32

sargāṇām ādir antaś ca
madhyaṁ caivāham arjuna
adhyātma-vidyā vidyānāṁ
vādaḥ pravadatām aham

sargāṇām – wszystkiego, co zostało stworzone; ādiḥ – początek; antaḥ – koniec; ca – i; madhyam – środek; ca – również; eva – z pewnością; aham – Ja jestem; arjuna – O Arjuno; adhyātma-vidyā – wiedza duchowa; vidyānām – z całej wiedzy; vādaḥ – naturalny wniosek; pravadatām – z dyskusji; aham – Ja jestem.


Ja jestem początkiem, końcem i środkiem wszelkiego stworzenia, Arjuno. Spośród wszystkich nauk – jestem wiedzą duchową o jaźni, a między logikami – ostateczną prawdą.


ZNACZENIE:
 
Pomiędzy wszelkimi stworzonymi manifestacjami, pierwszą jest stworzenie sumy elementów materialnych. Jak wyjaśniono wcześniej, kosmiczna manifestacja jest tworzona i kierowana przez Mahā-viṣṇu, Garbhodaka-śāyī Viṣṇu i Kṣīrodaka-śāyī Viṣṇu, a następnie jest ona unicestwiana przez Pana Śivę. Brahmā jest stwórcą wtórnym. Wszyscy ci kontrolerzy stworzenia, utrzymywania i zniszczenia są różnymi inkarnacjami materialnych jakości Najwyższego Pana. Dlatego On jest początkiem, końcem i środkiem wszelkiego stworzenia.


Dla zaawansowanych studiów są różne księgi, takie jak cztery Vedy, sześć dzieł uzupełniających je, Vedānta-sūtra, księgi logiki, księgi religijne i Purāṇy. Więc w sumie jest czternaście grup ksiąg wiedzy. Spośród tych ksiąg, Kṛṣṇę reprezentuje szczególnie Vedānta-sūtra, która przedstawia adhyātma-vidyę, wiedzę duchową.


Logicy posługują się różnego rodzaju argumentami. Potwierdzenie własnego argumentu dowodem, który również popiera argumenty strony przeciwnej, jest zwane jalpa. Zwykłe usiłowanie pokonania przeciwnika zwie się vitaṇḍā. Ale rzeczywista konkluzja jest zwana vāda. Ta ostateczna prawda jest reprezentacją Kṛṣṇy.

« Previous Next »