No edit permissions for Nederlands

TEXT 32

sargāṇām ādir antaś ca
madhyaṁ caivāham arjuna
adhyātma-vidyā vidyānāṁ
vādaḥ pravadatām aham

sargāṇām — van alle scheppingen; ādiḥ — het begin; antaḥ — einde; ca — en; madhyam — midden; ca — ook; eva — zeker; aham — Ik ben; arjuna — o Arjuna; adhyātma-vidyā — spirituele kennis; vidyānām — van alle onderricht; vādaḥ — de ware conclusie; pravadatām — van redeneringen; aham — Ik ben.

Van alle scheppingen ben Ik het begin, het einde en ook het midden, o Arjuna. Van alle wetenschappen ben Ik de spirituele wetenschap van het zelf en onder beoefenaars van de logica ben Ik de uiteindelijke waarheid.

Van alle dingen die geschapen zijn, is de eerste de schepping van alle materiële elementen. Zoals eerder is uitgelegd, wordt de kosmos geschapen en bestuurd door Mahā-Viṣṇu, Garbhodaka-śāyī Viṣṇu en Kṣīrodaka-śāyī Viṣṇu, waarna hij vervolgens door Heer Śiva weer vernietigd wordt. Brahmā is een secundaire schepper. Al deze tussenpersonen van de schepping, instandhouding en vernietiging zijn incarnaties van de materiële kwaliteiten die van de Allerhoogste Heer komen. Hij is daarom het begin, het midden en het einde van de hele schepping.

Voor hoger onderwijs zijn er verschillende soorten boeken met kennis, zoals de vier Veda’s, hun zes aanvullingen, het Vedānta-sūtra, boeken over logica, boeken over godsdienstigheid en de purāṇa’s. Alles bij elkaar zijn er veertien soorten educatieve boeken. Van deze boeken wordt Kṛṣṇa vertegenwoordigd door het boek dat over adhyātma-vidyā handelt, in het bijzonder het Vedānta-sūtra.

Onder logici bestaan er verschillende soorten argumenten. Wanneer iemand zijn argument onderbouwt met bewijzen die ook het argument van de tegenstander ondersteunen, dan wordt dat jalpa genoemd. Alleen maar proberen de tegenstander te verslaan wordt vitaṇḍa genoemd. Maar de uiteindelijke conclusie wordt vāda genoemd. Deze beslissende waarheid vertegenwoordigt Kṛṣṇa.

« Previous Next »