No edit permissions for Lithuanian

TEXT 17

kathaṁ vidyām ahaṁ yogiṁs
tvāṁ sadā paricintayan
keṣu keṣu ca bhāveṣu
cintyo ’si bhagavan mayā

katham — kaip; vidyām aham — man pažinti; yogin — o didžiausias mistike; tvām — Tave; sadā — visada; paricintayan — galvojant; keṣu — kokios; keṣu — kokios; ca — taip pat; bhāveṣu — būsenos; cintyaḥ asi — Tave reikėtų atminti; bhagavan — o Aukščiausiasis; mayā — man.

O Kṛṣṇa, o aukščiausias mistike, kaip man nuolatos mąstyti apie Tave ir kaip pažinti Tave? Kuriais iš gausybės Tavo pavidalų atsiminti Tave, o Aukščiausioji Dievo Asmenybe?

KOMENTARAS: Kaip buvo nurodyta ankstesniame skyriuje, Aukščiausiąjį Dievo Asmenį slepia Jo yoga-māyā. Jį pamatyti tegali Jam atsidavusios sielos ir Jo bhaktai. Dabar Arjuna įsitikinęs, kad jo draugas Kṛṣṇa – Aukščiausiasis Dievas, bet nori sužinoti bendrus principus, kuriais vadovaudamiesi paprasti žmonės suvoktų visa persmelkiantį Viešpatį. Paprasti žmonės, tarp jų demonai ir ateistai, negali pažinti Kṛṣṇos, nes Kṛṣṇą nuo jų saugo Jo yoga-māyos energija. Šiuos klausimus Arjuna kelia vėlgi jų labui. Didis bhaktas ieško tiesos ne tik sau, bet ir visai žmonijai. Arjuna yra vaiṣṇavas, bhaktas, todėl jis maloningai atveria paprastam žmogui kelią į visa persmelkiančio Aukščiausiojo Viešpaties pažinimą. Jis neatsitiktinai kreipiasi į Kṛṣṇą žodžiu yogin, nes Kṛṣṇa valdo yoga-māyos energiją, kuri slepia Kṛṣṇą nuo paprasto žmogaus arba Jį jam parodo. Kas nemyli Kṛṣṇos, tas negali nuolat galvoti apie Jį, todėl jis priverstas mąstyti materialiai. Arjuna atsižvelgia į šio pasaulio materialistų mąstyseną. Žodžiai keṣu keṣu ca bhāveṣu nurodo materialią gamtą (žodis bhāva reiškia „fiziniai daiktai“). Materialistai nesuvokia Kṛṣṇos Jo dvasiniu aspektu, todėl jiems patariama sukaupti mintis į fizinius daiktus ir stengtis suvokti Kṛṣṇą per fizines reprezentacijas.

« Previous Next »