No edit permissions for Lithuanian

TEXT 18

vistareṇātmano yogaṁ
vibhūtiṁ ca janārdana
bhūyaḥ kathaya tṛptir hi
śṛṇvato nāsti me ’mṛtam

vistareṇa — smulkiai; ātmanaḥ — Savo; yogam — mistinę galią; vibhūtim — vertenybes; ca — taip pat; jana-ardana — o ateistų naikintojau; bhūyaḥ — vėl; kathaya — apibūdink; tṛptiḥ — pasitenkinimo; hi — tikrai; śṛṇvataḥ — klausantis; na asti — negana; me — man; amṛtam — nektaro.

O Janārdana, dar kartą išsamiai papasakok apie Savo vertenybes ir jų mistinę galią. Man nepabosta klausytis apie Tave, nes kuo daugiau išgirstu, tuo labiau trokštu Tavo žodžių nektaro.

KOMENTARAS: Naimiṣāraṇyos ṛṣiai, vadovaujami Śaunakos, panašiais žodžiais kreipėsi į Sūtą Gosvamį:

vayaṁ tu na vitṛpyāma
uttama-śloka-vikrame
yac chṛṇvatāṁ rasa-jñānāṁ
svādu svādu pade pade

„Galima be atvangos klausytis pasakojimų apie Kṛṣṇos, kuris šlovinamas nuostabiomis maldomis, transcendentines pramogas ir niekada tais pasakojimais nepasisotinti. Kas užmezgė transcendentinius santykius su Kṛṣṇa, tas sulig kiekviena akimirka jaučia džiaugsmą, kurį jam teikia pasakojimai apie Viešpaties pramogas.“ (SB 1.1.19) Taigi Arjuna trokšta išgirsti apie Kṛṣṇą, o labiausiai apie tai, kokiu būdu Jis yra visa persmelkiantis Aukščiausiasis Viešpats.

Žodis amṛtam (nektaras), reiškia, kad bet koks su Kṛṣṇa susijęs pasakojimas ar žodis yra tarsi nektaras. To nektaro skonį galima praktiškai patirti. Šiuolaikiniai apsakymai, romanai ir istorijos skiriasi nuo pasakojimų apie transcendentines Viešpaties pramogas tuo, kad pirmieji yra kažkas žemiška, jie įgrysta, o pasakojimai apie Kṛṣṇą niekados nepabosta. Tik dėl šios priežasties visatos istorijoje tiek daug vietos tenka Dievo inkarnacijų pramogoms. Pavyzdžiui, Purānos – tai praeities amžių istorijos, kurios pasakoja apie įvairių Viešpaties inkarnacijų pramogas. Todėl ir daug kartų skaitomos, jos niekada nepabosta.

« Previous Next »