No edit permissions for Lithuanian

Bhagavad-gītā, kokia ji yra

Leidėjų žodis

Skiriu

Pratarmė

Įvadas

PIRMAS SKYRIUS: Kurukṣetros mūšio lauke

ANTRAS SKYRIUS: Gītos turinio apžvalga

TREČIAS SKYRIUS: Karma-yoga

KETVIRTAS SKYRIUS: Transcendentinis žinojimas

PENKTAS SKYRIUS: Karma-yoga – veikla įsisąmoninus Kṛṣṇą

ŠEŠTAS SKYRIUS: Dhyāna-yoga

SEPTINTAS SKYRIUS: Absoliuto pažinimas

AŠTUNTAS SKYRIUS: Aukščiausiojo pasiekimas

DEVINTAS SKYRIUS: Slaptingiausias žinojimas

DEŠIMTAS SKYRIUS: Absoliuto turtingumas

VIENUOLIKTAS SKYRIUS: Visatos pavidalas

DVYLIKTAS SKYRIUS: Pasiaukojimo tarnystė

TRYLIKTAS SKYRIUS: Gamta, besimėgaujantis subjektas ir sąmonė

KETURIOLIKTAS SKYRIUS: Trys materialios gamtos guṇos

PENKIOLIKTAS SKYRIUS: Aukščiausiojo Asmens yoga

ŠEŠIOLIKTAS SKYRIUS: Dieviškos ir demoniškos prigimtys

SEPTYNIOLIKTAS SKYRIUS: Tikėjimo atmainos

AŠTUONIOLIKTAS SKYRIUS: Atsižadėjimo tobulumas

A Note About the Second Edition