No edit permissions for Lithuanian

TEXT 50

siddhiṁ prāpto yathā brahma
tathāpnoti nibodha me
samāsenaiva kaunteya
niṣṭhā jñānasya yā parā

siddhim — tobulumą; prāptaḥ — pasiekęs; yathā — kaip; brahma — Aukščiausiąjį; tathā — taip; āpnoti — pasiekia; nibodha — pasistenk suprasti; me — iš Manęs; samāsena — glaustai; eva — tikrai; kaunteya — o Kuntī sūnau; niṣṭhā — pakopą; jñānasya — žinojimo; — kuris; parā — transcendentinis.

O Kuntī sūnau, išgirsk Mano glaustą žinią apie tai, kaip pasiekęs šį tobulumą, elgdamasis taip, kaip nurodysiu, gali pakilti iki aukščiausio tobulumo, aukščiausio žinojimo pakopos – Brahmano.

KOMENTARAS: Viešpats aiškina Arjunai, kad pakanka atlikti pareigas pagal veiklos pobūdį, skiriant jas Aukščiausiajam Dievo Asmeniui, ir bus pasiekta aukščiausio tobulumo pakopa. Aukščiausias Brahmano būvis pasiekiamas atsižadėjus savo darbo rezultatų vardan Aukščiausiojo Viešpaties patenkinimo. Toks yra dvasinės savivokos kelias. Tikrasis žinojimo tobulumas – pasiekti gryną Kṛṣṇos sąmonę. Tai aprašyta tolesniuose posmuose.

« Previous Next »