No edit permissions for Polish

TEKST 50

siddhiṁ prāpto yathā brahma
tathāpnoti nibodha me
samāsenaiva kaunteya
niṣṭhā jñānasya yā parā

siddhim – doskonałość; prāptaḥ – osiągając; yathā – jak; brahma – Najwyższy; tathā – jak; āpnoti – osiąga; nibodha – spróbuj zrozumieć; me – ode Mnie; samāsena – w skrócie; eva – na pewno; kaunteya – O synu Kuntī; niṣṭhā – stan; jñānasya – wiedzy; yā – który; parā – transcendentalny.


O synu Kuntī, powiem ci teraz w skrócie, jak ten kto osiągnął tę doskonałość, może wznieść się do najwyższego stanu doskonałości – platformy Brahmana, doskonałej wiedzy – działając w ten sposób, który teraz streszczę.


ZNACZENIE:
 
Pan opisuje teraz Arjunie, jak osiągnąć ten stan najwyższej doskonałości poprzez zaangażowanie się w swoje zawodowe obowiązki i wypełnianie ich jedynie dla Najwyższej Osoby Boga. Najwyższy stan Brahmana można osiągnąć po prostu przez wyrzeczenie się rezultatów swojej pracy dla zadowolenia Najwyższego Pana. Jest to proces samorealizacji. Prawdziwa doskonałość wiedzy polega na osiągnięciu świadomości Kṛṣṇy i to opisują następne wersety.

« Previous Next »