No edit permissions for Nederlands

TEXT 24

purodhasāṁ ca mukhyaṁ māṁ
viddhi pārtha bṛhaspatim
senānīnām ahaṁ skandaḥ
sarasām asmi sāgaraḥ

purodhasām — van alle priesters; ca — ook; mukhyam — de belangrijkste; mām — Mij; viddhi — begrijp; pārtha — o zoon van Pṛthā; bṛhaspa-tim — Bṛhaspati; senānīnām — van alle bevelhebbers; aham — Ik ben; skandaḥ — Kārtikeya; sarasām — van alle watervlakten; asmi — Ik ben; sāgaraḥ — de oceaan.

Weet, o Arjuna, dat Ik van alle priesters de voornaamste, Bṛhaspati, ben. Onder de bevelhebbers ben Ik Kārtikeya en van watervlakten ben Ik de oceaan.

Indra is de belangrijkste halfgod van de hemelse planeten en hij staat bekend als de hemelkoning. De planeet van waaruit hij regeert, wordt Indraloka genoemd. Bṛhaspati is Indra’s priester en omdat Indra de belangrijkste koning onder alle koningen is, is Bṛhaspati de belangrijkste onder alle priesters. En zoals Indra de belangrijkste koning is, zo is Skanda of Kārtikeya, de zoon van Pārvatī en Heer Śiva, de belangrijkste onder alle legeraanvoerders. En van alle watervlakten is de oceaan het grootst. Al deze dingen die Kṛṣṇa vertegenwoordigen, geven enkel een idee van Zijn grootheid.

« Previous Next »