No edit permissions for Nederlands

Bhagavad-gītā zoals ze is

De achtergrond van de Bhagavad-gītā

Dedicatie

Voorwoord

Inleiding

Hoofdstuk 1: HET AANSCHOUWEN VAN DE STRIJDMACHTEN OP HET SLAGVELD VAN KURUKSETRA

Hoofdstuk 2: SAMENVATTING VAN DE GITA

Hoofdstuk 3: KARMA-YOGA

Hoofdstuk 4: TRANSCENDENTALE KENNIS

Hoofdstuk 5: KARMA-YOGA: ACTIVITEIT IN KRISHNA-BEWUSTZIJN

Hoofdstuk 6: DHYANA-YOGA

Hoofdstuk 7: KENNIS VAN DE ABSOLUTE

Hoofdstuk 8: HET BEREIKEN VAN DE ALLERHOOGSTE

Hoofdstuk 9: DE MEEST VERTROUWELIJKE KENNIS

Hoofdstuk 10: DE VOLHEID VAN DE ABSOLUTE

Hoofdstuk 11: DE KOSMISCHE GEDAANTE

Hoofdstuk 12: DEVOTIONELE DIENST

Hoofdstuk 13: NATUUR, GENIETER EN BEWUSTZIJN

Hoofdstuk 14: DE DRIE HOEDANIGHEDEN VAN DE MATERIELE NATUUR

Hoofdstuk 15: DE ALLERHOOGSTE PERSOON

Hoofdstuk 16: DE GODDELIJKE EN DE DEMONISCHE EIGENSCHAPPEN

Hoofdstuk 17: DE VORMEN VAN GELOOF

Hoofdstuk 18: CONCLUSIE: DE VOLMAAKTHEID VAN ONTHECHTING

A Note About the Second Edition